Home » Fremtidens skole » Verdens viktigste jobb venter på deg
Fremtidens skole

Verdens viktigste jobb venter på deg

Foto: Pexels

De fleste av oss har opplevd å ha en lærer som betydde noe spesielt for oss. Du husker kanskje hun som var så snill i barnehagen, hun som passet på at du fikk være med i leken og gjorde deg trygg. Eller læreren som skjønte at det ikke var så greit å være deg der og da, men som var støtten du virkelig trengte for å få det bedre.

Selv husker jeg særlig de lærerne som så meg og mine medelever, som var gode formidlere og som åpenbart trivdes i jobben. De som utstrålte oppriktig entusiasme både til fagene og menneskene de jobbet med, og som fikk sitt engasjement til å smitte over på oss. Disse lærerne inspirerte meg og vakte nysgjerrigheten på yrket for min del.

Geir Røsvoll

Leder i Utdanningsforbundet og forfatter av artikkel

Stort behov for lærere

Det fantastiske med læreryrket er at du får sjansen til å være nettopp denne viktige personen for andre. Som lærer kommer du til å bety mye for mange. Hver dag vil du møte barn, unge eller voksne som mest av alt ønsker seg at akkurat du skal se akkurat ham eller henne. Slikt er med på å gjøre læreryrket til en av verdens beste og viktigste jobber. Det er noe helt spesielt å oppleve at man bygger en god relasjon til unge mennesker. At man lærer dem å kjenne og ser gnisten i øya på barn og elever når de forstår noe, når de har fått til noe nytt, når de har kommet videre i læringsprosesser, har knekt sosiale koder, bygget nye vennskap eller hjulpet de rundt seg til å mestre eller finne en trygg plass i fellesskapet.

Og Norge trenger mange flere av oss. Nesten hver femte som jobber i undervisningsstilling i skolen, mangler lærerutdanning. For at barn og unge skal oppleve mening og mestring, er vi helt avhengige av dyktige lærere. Hvis du velger en av de åtte ulike lærerutdanningene som finnes, lærer du både om fag og mennesker, enkeltpersoner og fellesskap, samarbeid og utvikling. Du får kunnskap om kultur og kulturer, og om hvordan du kan bygge trygge relasjoner med dem du skal jobbe med.

Jobber for at skolen skal være best mulig

Som lærer blir du med i et fellesskap med andre lærere som brenner for fag, og for at barnehagen og skolen skal være et godt sted å være og å lære for barn og elever. Vi i Utdanningsforbundet er en del av dette fellesskapet, og som student kan du bli med i Pedagogstudentene som er studentorganisasjonen vår. Som fagforening jobber vi for at skolen og barnehagen skal være best mulig, at politikerne prioriterer nok ressurser til utdanningssektoren, at lærere i barnehage og skole skal ha god lønn og at barnehagene og skolene er gode arbeidsplasser for alle ansatte.

Vi vil veldig gjerne ha med deg i lærerfellesskapet vårt. Verdens viktigste jobb venter på deg. Lykke til med utdanningsvalget!

Neste artikkel