Skip to main content
Home » Fremtidens skole » – Skolen får feil medisin
Fremtidens skole

– Skolen får feil medisin

Foto: Getty Images

Det hevder Petter Andreas Lona som leder Elevorganisasjonen. Organisasjonen peker spesielt på eksamen, men ønsker generelt mindre vurderingspress, slik at vi får en skole som er mer variert, praktisk og motiverende.

Elevorganisasjonen er en interesseorganisasjon for skoleelever i grunnskolen, på videregående og for lærlinger. Med sine 180 000 medlemmer, har den partipolitisk uavhengige organisasjonen som formål å skape en skole på elevenes premisser.

– Vi jobber blant annet mot myndighetene og sørger for at elevenes stemmer blir hørt i saker som berører dem, forklarer Lona. Selv var han elev ved Thora Storm videregående skole i Trondheim og var først nestleder, før han overtok som organisasjonens leder i fjor sommer.

Petter Andreas Lona

Leder Elevorganisasjonen

Vil fjerne eksamen

Elevorganisasjonen har jobbet for å fjerne eksamen helt siden 60-tallet. De ser noe bevegelse siden det nå har kommet en NOU som anbefaler at eksamen fjernes helt i grunnskolen.

– Eksamen er en rigid og gammeldags vurderingsform. Vi mener ordningen er urettferdig siden det er tilfeldig hvilket fag du skal ta eksamen i og når du skal opp. Det er også feil at én enkelt eksamensdag skal ha like mye å si som et helt år med undervisning, påpeker han.

Forskning på området tilsier at det trengs en skole der undervisningen er mer tilpasset den enkelte.

– Tilpasset undervisning har vi på mange områder fått i dag, men når det kommer til selve vurderingen av elevene, så er ikke den særlig tilpasset når man må avlegge en eksamensprøve der man sitter og besvarer oppgaver skriftlig i fem timer. Undervisningen har tilpasset seg, mens eksamen ikke har endret seg i det hele tatt, understreker han, og tilføyer:

– Hele eksamensprosessen tar dessuten mye tid og stjeler halve våren som går med i eksamensforberedelser. Dette er tapt tid som heller kunne blitt brukt til læring.

Det finnes bedre alternativer

Elevorganisasjonen ønsker at elevene vurderes, men på en annen måte enn i dag. De vil beholde standpunktkarakterer, men bytte ut eksamen for eksempel med mappevurderinger der elevene arbeider med flere oppgaver gjennom hele skoleåret og mottar en samlet ekstern vurdering på hele mappa med tekster og oppgaver når skoleåret er ferdig.

– Det blir en bredere vurdering som også treffer bedre overens med læreplanens retningslinjer for en undervisning som sikrer dybdeforståelse, istedenfor en eksamen der elevene er avhengige av å pugge fagstoff for å treffe på eksamensspørsmålene, forklarer Lona.

Stort vurderingspress

Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen understreker skolens store vurderingspress, ikke bare ved eksamener, men også gjennom nasjonale prøver. Utvalget påpeker også at prøvene tar opp verdifull undervisningstid.

– Etter svake resultater på PISA-resultatene i 2001, ble skolens respons å øke timene i naturfag og andre akademiske fag. De innførte også flere prøver og vurderinger. Dette er feil medisin. Vi burde heller satset på å gjøre skolen mer motiverende, praktisk og varierende, avslutter Lona.

FAKTA

Elevorganisasjonen er en partipolitisk, uavhengig interesseorganisasjon av, med og for elever og lærlinger.

Les mer på elev.no

Av Tom Backe

Next article