Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Fiskesprell skaper sjømatglede i norske skoler
Sponset

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som gjør sjømat til et naturlig valg hos barn og unge. Gjennom råvarestøtte, undervisningsmateriell og en årlig konkurranse setter fiskesprell sjømat på timeplanen.

– Målet med alle aktivitetene til Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv, til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker, sier Anna Reibo Jentoft, leder for Fiskesprell

Anna Reibo Jentoft

Programleder Fiskesprell

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Fra et helsemessig synspunkt er det mange fordeler med økt konsum av fisk og annen sjømat, spesielt blant barn og unge.

Utjevning av sosiale ulikheter i kosthold

Folkehelsen i Norge er god, men det er store ulikheter i hvor lenge hver enkelt kan forvente å leve med god helse. Derfor er det viktig å legge til rette for like muligheter for alle barn og unge. Fiskesprell er et ledd i det forebyggende folkehelsearbeidet, og skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter i kosthold. Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn, unge og foreldre over hele landet, og alle tilbud er gratis.

Fiskesprell

Fiskesprell gir råvarestøtte til innkjøp av sjømat i undervisningen. Hver skole kan også få tilsendt gratis undervisningsmateriell til mat- og helsefaget.

Sjømat på timeplanen

Læreplanen for mat og helse slår fast at mat og måltider er viktig for den fysiske og psykiske helsen vår. Kosthold kommer også inn som tema i andre fag, som kroppsøving, samfunnsfag og naturfag, så mulighetene for tverrfaglige undervisningsopplegg er mange. Kunnskap om mat og måltider som fremmer gode vaner kan bidra til å redusere helseforskjeller i befolkningen. Fiskesprell hever kompetansen om kosthold og sjømat gjennom sitt kurstilbud til lærere i grunnskolen. I tillegg bidrar kostholdsprogrammet til at sjømat kommer på timeplanen gjennom gratis undervisningsmateriell og råvarestøtte til innkjøp av sjømat i mat og helsefaget.

Fiskesprell har også kurstilbud tilpasset barnehage- og grunnskolelærerutdanningen, samt for elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen i videregående skole. For å gi disse elevene og studentene kunnskap om viktigheten av et sunt mattilbud med sjømat og erfaring med tilberedning av sjømatretter, tilbyr Fiskesprell hvert år kurs for en rekke universiteter, høgskoler og videregående skoler

Tre tips til deg som er lærer i mat og helse!

  1. Fiskesprell gir penger til innkjøp av sjømat i undervisningen Råvarestøtten er på kr 40,– per elev på mellomtrinnet og kr 65,– per elev på ungdomstrinnet. Skolen kan søke støtte hvert skoleår.
  2. Hver skole kan få tilsendt gratis kokebøker og lærerveiledning fra Fiskesprell Fiskesprells undervisningsmateriell til mat- og helsefaget er basert på den nye læreplanen i mat og helse (2020). Gjennom fagstoff, oppgaver og oppskrifter dekkes de fleste kompetansemål i faget.
  3. Kokkesprell – en lærerik konkurranse for elever på mellom- og ungdomstrinnet Kokkesprell er et undervisningsopplegg og konkurranse til mat- og helsefaget, hvor elevene samarbeider om å komponere sine egne oppskrifter med sjømat. Vinnerne mottar kr 10.000,- til klassekassen, samt en sjømatfest i regi av Fiskesprell. Kokkesprell gir, i tillegg til den ordinære råvarestøtten, kr 40,- i støtte per elev som deltar.

Fakta

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Norges sjømatråd. Innholdet er kvalitetssikret av Helsedirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Les mer og benytt deg av tilbudene våre på fiskesprell.no/skole

Next article