Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Kunstig intelligens som læringspartner
Fremtidens skole

Kunstig intelligens som læringspartner

Foto: IKT Norge

Jan Gamre forklarer hvordan integrert bruk av KI i læringsdialoger kan forbedre og personliggjøre utdanningen for elever på alle nivåer.

– Å gi elever muligheten til å velge hvordan de vil presentere læringen sin, for eksempel gjennom visuelle eller muntlige formater, som film eller podcast, er ikke bare styrkende, men vitalt for deres utvikling. Denne metoden fører til en følelse av mestring som er uvurderlig, spesielt når elever senere nærmer seg skriftlige oppgaver, sier Jan Gamre, daglig leder i Kreasjon.net – et ideelt selskap som spesialiserer seg på å utvikle og implementere digitale verktøy og metoder for å forbedre skoleutvikling og pedagogisk praksis.

Gamre har selv en bakgrunn som lærer i musikk og KRLE, og er dermed dypt forankret i pedagogikkens verden, med en sterk forståelse for hvordan digitale verktøy som kunstig intelligens, programmering og bruk av nyere medier kan forbedre skolegangen for elever og lærere. Han presiserer at elevmedvirkning i utformingen av oppgaver og læringsdialog er essensielt for å fremme en dypere indre motivasjon hos elever.

– Skoler som lykkes med dette, ser betydelige løft blant alle elevene, ikke minst blant de som vanligvis ville ligget etter. Elevmedvirkning gir alle en stemme og bidrar til en mer inkluderende læringsopplevelse som respekterer og verdsetter hver enkelt elevs unike bidrag og behov, presiserer Gamre.

Jan Gamre

Daglig leder i Kreasjon.net

Krever praksisnær støtte

Samtidig innser Gamre at overgangen fra den vanlige skolen og over til digitale verktøy vil være en ressurskrevende prosess.

– Skoler er komplekse organisasjoner som bruker lang tid på endringsarbeid, forklarer Gamre, og legger til at samfunnet beveger seg raskere med et sterkt behov for nye generasjoner med riktige kompetanser.

– Selv om en liten andel lærere er i forkant, representerer denne andelen lærere anslagsvis bare 5-10 prosent. For den kritiske massen av lærere, som er vanlige folk, er det essensielt med god praksisnær støtte.

Han utdyper at med «praksisnær støtte» mener han å tilby lærerne konkrete eksempler på hvordan de effektivt kan anvende metodene i store klasserom, som er et viktig fundament i hva Kreasjon.net tilbyr.

– Vi holder workshoper og gir veiledning til både ledere og lærere, fokusert på praktiske eksempler og støtte for å implementere nye metoder og teknologier. Vi tilpasser samarbeidet etter skolenes behov og budsjett, starter med planlegging, og følger opp med evaluering og praksisnært materiell for lærerne. Vi bidrar også i skole-hjem-samarbeid rundt digitale initiativer, og leder større prosjekter fra start til slutt, utdyper Gamre.

Kunstig intelligens og læringsdialog

Et eksempel på en praksisnær metode er bruken av kunstig intelligens på skolen som verktøy, som kan forbedre tilpasningen og øke interaktiviteten i læringen.

– Men, KI-verktøy alene gjør ikke læringen bedre; det må integreres i en læringskontekst. Det er gjerne de mest ressurssterke elevene som lykkes i å bruke disse verktøyene på en læringsfremmende måte. Derfor er det avgjørende at lærerne får veiledning for å kunne støtte alle elever i effektiv bruk av disse verktøyene, forteller han og bruker begrepet «læringsdialog» som viktig i denne konteksten. Med læringsdialog mener han den kontinuerlige og interaktive kommunikasjonen mellom lærere og elever, samt mellom elever seg imellom, om læringsinnholdet, prosessene og målene.

– Med læringsdialog sikrer vi at både lærere og elever kan bruke KI på en måte som støtter læringen. Det er essensielt å forstå at selv om prateroboter kan bidra til idemyldring og å lage innhold, kan de ikke erstatte den menneskelige faktoren i læringen. Derfor må alt arbeid med KI-verktøy være dypt forankret i en kontekst av aktiv og engasjerende læringsdialog, forklarer han.

Av Kristian Mendoza

Next article