Home » Arbeidsliv » Med fokus på sikkerheten
HMS

Med fokus på sikkerheten

Bygg under utvikling
Bygg under utvikling
Foto: SIGBJØRN FAANES, VEIDEKKE ASA

Veidekke har tydelige mål når det gjelder sikkerhet på egne prosjekter. Innen 2020 vil de ha slutt på alle alvorlige skader.

Bygg- og anleggsbransjen er en bransje med store utfordringer innen sikkerheten. Dette er en av bransjene i Norge med aller flest dødsulykker, og dette er noe HMS-direktør i Veidekke, Lars Erik Batnes, tar på største alvor.

– Årsaken til at det er slik, er bransjens egenart. Det er en mye lavere grad av standardisering i vår bransje enn andre. Vi bygger nye ting, med nytt mannskap, på nye steder, gjennom et samarbeid mellom en rekke ulike aktører der arbeidsplassen er i kontinuerlig endring. Dette gjør at sikkerhet er noe som må skapes og gjenskapes kontinuerlig, time for time, sier han.

avatar

Lars Erik Batnes

HMS-direktør i Veidekke

Involverende planlegging

– Byggeplassen er et komplekst miljø med mye energi i bevegelse, men det betyr ikke at det er umulig å gjøre noe med sikkerheten. Vi mener at de utfordringene vi har skal være fullstendig håndterbare, men for å få slutt på de store ulykkene, må vi ta hensyn til å respektere bransjens egenart, sier han.

Det er umulig for bygg- og anleggsbransjen å fullt ut kopiere sikkerhetssystemer og tenkning fra andre bransjer, så bransjen må selv jobbe frem det som fungerer for dem.

 – Dette bruker vi betydelig med ressurser og energi på å få på plass. I Veidekke satser vi på det vi kaller involverende planlegging, som for sikkerhet sin del handler om hvordan vi fra planlegging til ferdigstillelse kontinuerlig eliminerer risiko, blant annet ved å involvere all relevant kompetanse i ulike faser av prosjektet. Vi må kontinuerlig identifisere og eliminere risiko, da det ikke er et alternativ å gjøre en risikovurdering én gang og så sitte med fasiten, sier han.

Tydelige mål

Målsetningen er ifølge Bartnes klar. Hovedmålet er at det ikke finnes noen alvorlige skader i 2020, og antall skader for øvrig skal reduseres med 20 prosent per år.

– I 2017 så vi en reduksjon på 24 prosent fra året før, og antallet alvorlige skader ble redusert med 46 prosent. Vi ser altså allerede nå en markant forbedring, sier han.

Han forteller at det rettes fokus mot seks hovedområder for å nå disse målene.

– Dette handler om å planlegge prosjektene slik at det gir produksjonen optimale rammebetingelser, produsere på en måte som er trygg og effektiv med riktig utstyr til rett tid. Da snakker jeg om alt fra personlig verneutstyr til kraner, tropper, lifter og sikringsutstyr, sier han.

I tillegg rettes fokus mot de som jobber i og for bedriften, og deres kompetanse og holdninger, kulturen som skal kjennetegnes av at de bryr seg om hverandre, samt lederne som binder det hele sammen.

Redde for konsekvensene

Bartnes forteller at det hele tiden jobbes konkret og bevisst med kulturen i virksomheten, og i den forbindelse startet de for noen år siden kampanjen «Bry deg – si i fra».

– Kulturen i hverdagen er veldig viktig, og denne kampanjen skal være med på å forsterke den gode kulturen. Det å si i fra hvis noe er galt er dessverre ofte ikke det naturlige valget for oss mennesker, men det ønsker vi at det skal bli hos oss. Fra naturens side er vi flokkdyr, og det å bli utstøtt av flokken er den verste straffen vi kan få. Det er nok derfor dessverre slik at vi fortsatt frykter at det å si i fra kan få store sosiale konsekvenser, sier han.

I Veidekke ønsker HMS-direktøren at det skal bli naturlig å si ifra om det som ikke er bra, og dette er noe de ansatte skal trene bevisst på i tiden fremover.

Fatale følger

– Vi har blant annet jobbet med dette i vår egen HMS-uke de siste to årene, og vil i år jobbe med oppgaver som fokuserer på når man skal si i fra. Det finnes likevel ikke noe fasitsvar, så her oppfordres det til å bruke både magefølelsen og hjernen. Hvis du enten tenker eller føler at noe er galt, skal du si i fra, sier han.

Han understreker at dette er ekstra viktig i en bransje med så lav grad av standardisering, der situasjonen vil kunne variere mye fra tilfelle til tilfelle.

– Det er imidlertid viktig å huske at absolutt alle kan gjøre dårlige valg – uansett hvor gode holdninger man har eller hvor god kompetanse man sitter på. Dette er en arbeidsintensiv bransje med utrolig mange mennesker, og alle disse tar mange valg i løpet av en dag. Det skal bare noen få dårlige valg til før man kan gjøre noe som påvirker sikkerheten og kan få fatale følger, sier han.

Må forstå hverandre

Kommunikasjon er et viktig stikkord når sikkerheten skal bedres. For å kunne si i fra når noe skurrer, og for å kunne kommunisere effektivt med kollegaer på prosjektene, er det helt nødvendig å snakke sammen. I en bransje der det hender at de ansatte snakker forskjellige språk og representerer ulike kulturer, kan dette være en stor utfordring.

– For oss har det derfor vært viktig med en tydelig språkpolicy. For å jobbe i Veidekke er det et krav at man skal forstå og kunne gjøre seg forstått på et skandinavisk språk. Vi kan ikke ha prosjekter der arbeiderne ikke forstår hverandre hvis vi skal kunne løse de utfordringene bransjen sliter med, avslutter Bartnes.

Av Katrine Andreassen, [email protected]

Neste artikkel