Skip to main content
Home » Edtech » Helt avgjørende for mestring
dysleksi

Helt avgjørende for mestring

Foto: Getty Images

Tenk deg at du går i 5. klasse, du har fått utdelt en bunke lærebøker på papir, og i lekse får du beskjed om å lese tre sider i naturfag og svare på spørsmål 1–8 i kladdeboka di. Hva gjør du da når du strever med å lese og skrive?

Dette er dessverre fortsatt hverdagen til veldig mange elever med dysleksi i norsk skole. Det snakkes mye om digitalisering i skolen, men det er fortsatt en lang vei å gå. Uansett hvordan det står til med utstyrsparken på den enkelte skolen, trenger elever med dysleksi ett eller flere digitale verktøy for å kunne ha lik mulighet som andre elever til å lære, forstå og vise hva de har lært.

En enklere skolehverdag

Digitale læremidler kan gjøre en enorm forskjell. I stedet for å måtte slite seg gjennom de tre sidene i naturfag, bokstav for bokstav, ord for ord, kan elevene velge å få teksten opplest og kan konsentrere seg om innholdet i det som skal læres. Er det ord de ikke forstår, kan de slå dem opp i en digital ordbok, få ordene forklart og kanskje også vist gjennom en beskrivende video. Gjennom læringsplattformer kan de kommunisere direkte med lærer: Elevene kan diktere inn svaret på oppgavene, skrive ved hjelp av rettskrivningsprogrammer, eller lage et videoklipp eller en lydfil hvor de forteller om det de har lært.

Kan være avgjørende

Dagens smarttelefoner kan brukes til nesten alt. Diktere inn tekst, oversette fra andre språk og få det opplest, OCR-skanning av tekst på papir for å gjøre teksten tilgjengelig for opplesing, samt utallige muligheter for opptak av lyd og video. Du kan lese digitale bøker, lytte til lydbøker, snakke inn svaret på oppgavene, og sende til lærer. Dette er nyttig for alle elever! Men for elever som strever med lesing og skriving, kan det være helt avgjørende for å mestre skolen og få en utdanning på lik linje med andre elever.

Kunnskap og opplæring

Men som alt annet krever det at skolen har kunnskap om muligheter og begrensninger i de digitale verktøyene som brukes, og at elevene får god støtte og opplæring i bruk. På samme måte som man før trente på blyantgrep i første klasse må man trene på digitale ferdigheter. Dette gjelder også alle ansatte i skolen – de må jobbe for å skaffe seg de digitale ferdighetene som kreves for å følge utviklingen av et papirløst samfunn, som gir alle elever like muligheter videre.

Av Line Yri

avatar

Line Yri

Dysleksi Norge

Next article