Home » Edtech » Ønsker du gratis besøk av en økonomitrener på din skole?
Sponset

Økonomiglede er et undervisningsopplegg der siviløkonomer på frivillig basis besøker skoler og underviser 8-10 trinn i personlig økonomi. Målet er å gi ungdom glede av og kunnskap om personlig økonomi.

Økonomiglede er et ikke-kommersielt opplegg, som går rett inn i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Økonomiglede dekker mål knyttet til personlig økonomi i fagene matematikk, samfunnsfag, utdanningsvalg og KRLE i de nye læreplanene. Til nå har nærmere 400 klasser benyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldingene er svært gode, både fra skolen og elevene. Her er noe av hva lærerne sier:

− Tilbakemeldingene fra lærere og elever er udelt positive. Opplegget traff fint i forhold til aldersgruppen, var varierende med både teoretisk og praktisk tilnærming. Pedagogisk godt gjennomtenkt. Stein Erik Uhlen, rektor ved Øyer Ungdomsskole

− Econa tilbyr et viktig og godt undervisningsopplegg med dyktige økonomer. Elevene synes dette både er nyttig og lærerikt. Sondre Vinnes Valen-Sendstad, lærer Morellbakken skole i Oslo

Hva skjer i en Økonomiglede-time?

  • To økonomitrenere kommer i klassen og underviser i 90 minutter. Undervisningen er delt inn i teori, gruppearbeid og refleksjon.
  • Økonomiglede tar utgangspunkt i elevenes liv der de er nå, og gir dem innsikt og konkrete verktøy for å ta styring i egne liv.
  • Elevene får med seg kursbevis, og vi er tilgjengelig for spørsmål og svar etter timen.
  • Timen avtales i forkant.

Econas medlemmer, som er økonomitrenere (masterutdannede økonomer), gjør dette ubetalt og den viktigste årsaken er at de ønsker å gi noe av sin kompetanse tilbake til samfunnet på det de er best på – økonomi. Har man ikke kontroll over egen økonomi, kan det fort gå galt. Personlig økonomi er også en viktig del av det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Her får du nå muligheten til å få inn dette i timen av eksperter på sitt felt.

Kontakt oss for en prat om hva det går ut på – eller bestill en økonomitrener. Send en mail til [email protected]. Du kan lese mer om Økonomiglede på www.økonomiglede.no.

Neste artikkel