Skip to main content
Home » Edtech » Skal barna få benytte mobiltelefon i skoletiden?
mobilbruk

Skal barna få benytte mobiltelefon i skoletiden?

Ungdom med mobiltelefon
Ungdom med mobiltelefon
Foto: Unsplash

Mobilbruk i skolen er et stadig tilbakevendende tema, og det finnes like mange meninger som det finnes ulike mobiltyper. Skal barna få ha med telefon på skolen? Skal den samles inn når de kommer, og leveres ut når de drar? Eller skal det være fri flyt og tilgang? Og påvirker dette læringen?

Flere skoler tar i dag i bruk digitale verktøy. I følge Barn og medier-undersøkelsen Medietilsynet har gjort i 2018 på barn mellom 9 og 18 år, har 90 prosent av barna smarttelefon fra tiårsalderen. Barna mener gjennomgående at de bruker passe tid på mobiltelefon, men sammenlignet med undersøkelser gjort i 2016, har andelen av de som synes de bruker mobiletelefonen for mye, økt. Debatten hvorvidt private mobiltelefoner skal brukes i skolen, deles i to: På den ene siden dreier det seg om når telefonen kan være faglig relevant i timene, og på den andre siden, bruken av mobiltelefon i friminuttene.

Ulike regler på ulike skoler

Øystein Gilje, Førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), har i GEPP-prosjektet (Gode Eksempler i Praksis), besøkt ti forskjellige ungdomsskoler, 20 klasserom og observert elever i over 50 timer. Han har i liten grad sett hendelser som forstyrrer undervisningen. Generelt mener han det bør vises skjønn og være regler tilpasset de ulike skolene.

– De fleste skoler har i dag funnet løsninger som fungerer. Det er viktig at lærere på samme trinn snakker sammen, og blir enige om hva som skal gjelde på sin skole. Det kan være gode grunner til at man har ulike regler i klasserommet på ulike trinn, det må lærere på samme trinn bli enige om. Når det gjelder friminuttdebatten, så gjør bruk av mobiltelefon noe med skolemiljøet. Det handler om tillatelse til å bruke telefonen på godt og vondt. Hvis du spør elevene så synes flere at det er for mye bruk av telefonen, at vi henger over den lille skjermen fremfor å snakke sammen. Flere synes det er frigjørende å ikke være konstant påkoblet. Det er vanskelig å gi noe fasitsvar, sier Gilje.

avatar

Øystein Gilje

Førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Motiverende læring

Elevene kan bruke mobiltelefonen til å søke på informasjon, ta bilder, lage film og vise hva de kan. På denne måten kan undervisningen bli mer motiverende og passende for deres generasjon. Gilje ser for seg at det bør være faglig relevant dersom mobilen skal opp i timen, men det kan også være andre behov som dukker opp.

– Jeg har vært i klasser hvor elevene har spurt om å få høre på musikk med øretelefoner mens de løser oppgaver. Det vil også alltid være elever som er ukonsentrerte i timene, driver med andre ting og faller ut av undervisningen. Dette må det jo fortsatt tas tak i, men mens de tidligere ikke fikk utløp for denne energien og forstyrret medelevene, tar de nå opp mobiltelefonen og sitter rolig.

– Hvis du ser på andre undersøkelser, ser vi at lærere synes at et forbud er bra, men med en god struktur og tydelig ledelse fra læreren vil det være en god funksjonalitet, avslutter Øystein Gilje.

Tips!

4 tips til håndtering av mobilbruk i klasserommet

1. La det være en diskusjon på hele skolen, men at avgjørelsen tas per trinn. Da må alle følge dette.

2. Dersom mobiltelefon skal tillates i timen må det være faglig relevant.

3. Involver elevrådet. En god klasseleder involverer elevene i debatten.

4. Når mobilbruk i timen er relevant, oppleves elevene som mer motiverte.

Av Cathrine Naglestad

Next article