Home » Fremtidens skole » Bruk digitale læremidler når det gir en merverdi
Fremtidens skole

Bruk digitale læremidler når det gir en merverdi

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Den digitale utviklingen i skolen gjorde et markant byks da skolene stengte ned i mars og 800.000 elever måtte jobbe hjemmefra. Men hva nå? Hvordan kan vi utnytte fordelene med digitale læremidler på en best mulig måte?

– Det er ikke så ofte jeg benytter ord som paradigmeskifte, men vi gjennomgikk faktisk et slikt paradigmeskifte da skolene stengte og hundretusenvis av elever måtte over på digital opplæring i løpet av noen hektiske vårdager i mars. Medlemmene våre opplevde en eksplosiv vekst i antall brukere over natten. De klarte å levere de tekniske løsningene, lærerne lærte seg teknologien og tok den i bruk mens elevene fikk en helt ny skolehverdag hvor det meste foregikk digitalt. Alt dette skjedde på rekordtid, og stort sett gjennomført på en veldig god måte, sier Fredrik Syversen som er direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge.

fredrik-syversen

Fredrik Syversen

Direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge

I Norge har vi jobbet med utdanningsteknologi, eller EdTech, i ti til 15 år allerede. Bransjen har jobbet seg sakte, men sikkert fremover og tilbyr nå løsninger i stadig flere fag. Noen av de norske virksomhetene har fått godt fotfeste i Norge, men også eksportert løsningene sine på det internasjonale markedet. Men utviklingen her hjemme har gått for sakte.

– Den norske etterspørselen etter digitale læremidler har lenge ligget under 50 prosent av hva undervisningssektoren bruker på læremidler totalt, men i år kommer vi for første gang over denne magiske grensen. Det tror jeg er bra, for det er mange fordeler knyttet til digital opplæring, fortsetter Syversen.

En ny måte å lære på

Noen av de viktigste grunnene til at digitale løsninger fungerer så godt i opplæringsøyemed er muligheten til å fremstille ting på en visuelt lett forståelig og spennende måte, samt interaktiviteten.

– De digitale læremidlene kan også tilpasses den enkelte elevs nivå på en veldig god måte. Dette er viktig i Norge hvor individtilpasset opplæring er en lovfestet rett. Disse løsningene baserer seg på hvilket kunnskapsnivå eleven er på og hvilken kunnskap den enkelte elev har behov for for å komme videre til neste trinn. En annen side er at vi kan bruke dataene til å avdekke hva som virker og hvilke opplæringstiltak som virker best på den enkelte elev, og skreddersy opplæringen i tråd med dette.

Digitalt innfødte elever

Barn som vokser opp i dag mestrer mobil, nettbrett og pc, men lærerne må lære seg å ta i bruk disse verktøyene som læremidler.

– Den digitale kompetansen blant lærere er ikke jevnt fordelt og derfor bør det nok også settes inn flere tiltak som styrker kompetansen. Men til slutt må jeg også understreke at vi ikke ønsker at all undervisning for enhver pris må være digital. Så behold for all del gymtimen, heimkunnskapen og flere andre fag som de er i dag, men bruk digitale løsninger i de fagene der det gir elevene en merverdi, for da blir det et svært godt supplement, konkluderer Syversen.

Av Tom Backe

Neste artikkel