Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Fire veier til flere fagarbeidere
yrkesfag

Fire veier til flere fagarbeidere

Foto: Getty Images

For at vi skal få dekket behovet for fagarbeidere i fremtiden, må det bli enklere å ta yrkesfag. Det er en av Elevorganisasjonens hjertesaker, og de har noen konkrete tips til hva som skal til.

– Det er heldigvis flere og flere som tar yrkesfag, men det er altfor få som fullfører, sier Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen. Han mener hovedårsaken er at elevene ikke får læreplass, og trekker frem fire punkter, som kan gjøre det lettere for elevene å fullføre yrkesfag:

Petter Andreas Lona

Leder i Elevorganisasjonen

1. Fylkeskommunen må gjøre mer for å sikre elevene læreplass

– Noen fylkeskommuner har læreplassgaranti eller lovfestet rett til læreplass, men vi mener fylkeskommunen ikke tar nok ansvar for å kvalifisere elever som ikke fullfører Vg2. Vi må legge til rette så alle elever som starter på yrkesfag blir kvalifiserte lærekandidater, sier Lona.

Blant elevene som har fullført Vg2, opplever mange at det er vanskelig få læreplass. Mange skoleeiere tilbyr fagbrev i skolen som en nødløsning.

– Dessverre ser vi at et fagbrev fra skolen er et annenrangs fagbrev. Næringslivet ansetter heller en som har fagbrev fra bedrift, sier Lona, og kommer med noen forslag til tiltak:

– Fylkeskommunen må bruke læringer i egne arbeidsplasser, gå aktivt i dialog med opplæringskontoret og sørge for at andre bedrifter i fylket også tar imot læringer.

2. Høyere utstyrsstipend

Utstyrsstipendet er penger eleven får fra Lånekassen til utstyr eleven trenger til utdannelsen. Det kan være alt fra datamaskin til vernebriller. Noen yrkesfag krever utstyr til rundt ti tusen kroner i året.

– Det er åpenbart en økonomisk begrensning for mange. Utstyrsstipendet har økt to ganger de siste årene, men det er fortsatt ikke fullfinansiert, sier Lona.

3. Bedre rådgivning på ungdomsskolen

– Ofte er det sånn at elever som gjør det dårlig på skolen blir anbefalt yrkesfag, mens de flinke elevene blir anbefalt studiespesialisering. Dette er noe vi hører veldig ofte, og jeg tror det bidrar til at mange elever velger feil, sier Lona. Han etterlyser reell utdanning blant rådgiverne på ungdomsskolen. Ofte er det tidligere lærere som har den jobben.

Heldigvis har det skjedd en del bra også. Lederen roser de nye ordningene som gjør det enklere å bytte linje fra og med skolestart 2024.

– Går eleven studiespesialisering, er det mulig å bytte over til å ta fagbrev. Og elever som starter på yrkesfag, kan ta to fagbrev, sier han.

4. Bedre utstyrspark i skolen

Mye av utstyret på norske skoler er gammelt, og matcher ikke utstyret elevene møter i arbeidslivet.

– Det er ikke helt heldig. Vi ønsker ikke en utvikling der hvilken skole du har gått på er med å bestemme om du får læreplass eller ikke, sier Lona.

Elevorganisasjonen er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

Les mer på elev.no

Av Marte Frimand

Next article