Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Hva skal til for at elevene skal lykkes med skolegangen?
Fremtidens skole

Hva skal til for at elevene skal lykkes med skolegangen?

Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet. Foto: Skolelederforbundet

Tverrfaglig samarbeid, ny organisering av skolen og et godt støtteapparat rundt leder og lærer, er noe av det Skolelederforbundet mener skal til.

– Skolefravær handler først og fremst om hvordan skolen ser ut. Hva kan vi gjøre for at elevene skal glede seg til å gå på skolen, og få det mulighetsrommet de trenger for å lykkes med sine ambisjoner, spør Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet.

– Vi ønsker oss en fremtidsskole der elevene trives og fullfører. Men før vi kommer dit, må vi ha noen ting på plass, sier han.

Tverrfaglig fellesskap

Johannessen mener skolen må drives i et tverrfaglig fellesskap. Det må være nok personale og ressurser, og et støttesystem rundt lærerne.

– Lærerne melder om at de må gjøre mange krevende oppgaver som andre yrkesutøvere kan gjøre. Mange av de utfordringene våre håpefulle har, kan støttespillere med barne- og ungdomskompetanse hjelpe til med. Da kan lærerne få mer tid til å se alle elevene, og ikke minst, gjøre mer av det er egentlig er der for, som er å jobbe med fagene.

Høyt arbeidspress på rektorene

Men det er ikke bare lærerne som trenger et lag rundt seg, det gjør også rektorene. I en ny rapport om rektorenes handlingsrom kommer det frem at 7 av 10 rektorer opplever et arbeidspress som er uforsvarlig høyt. 67 prosent av rektorene har ingen stillingsinstruks i det hele tatt, mens 40 prosent av kommunene mangler en tydelig skolepolitikk.

– Rektor har mange forvaltningsoppgaver, og rekker ikke alt. Støtteapparatet rundt rektor bør bygges opp. Skolen bør få flere systemer og dedikerte ansatte som kan avlaste rektor administrativt, sier Johannessen.

En tydelig skolepolitikk

– Kommunene må også ha en tydelig skolepolitikk med perspektiver som lar skolene utvikle seg over tid, sier forbundslederen, og legger til at det er veldig forskjellig hvor mye handlingsrom de forskjellige rektorene gis for å kunne arbeide aktivt med utviklingsarbeid.

– Vår nylige undersøkelse viser at dette er veldig begrenset for mange. Undersøkelsen viser videre at hvis skolene skal utvikle seg, er det viktig at det profesjonelle felleskapet som rektor leder, opplever at de har tid og mulighet til å delta og være aktive i sitt eget utviklingsarbeid.

Flere nettverk

Til sist, etterlyser Johannessen flere nettverk mellom skoleledere, eiere, kommune og lærere. Der kan de samhandle og dele erfaringer, lære og utvikle hverandre.

– Skolen har et viktig samfunnsoppdrag, og skal drive både danning og utdanning. Det er et oppdrag som har blitt veldig krevende, og vi trenger både forståelse og ressurser slik at vi sammen kan bygge fremtidens skole, sier han.

Av Marte Frimand

Next article