Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Velkommen til en skole for både hode og hjerte!
Sponset

Ønsker du et annerledes år med utfordringer, fellesskap og utvikling? Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er opptatt av å skape et bærekraftig samfunn der alle har like muligheter.

Er du interessert i solidaritet, klima og miljø, samfunn og urettferdighet, media og pressens påvirkning og formidling som treffer og rører? Her finner du fellesskap med engasjerte lærere og likesinnede elever. Vi er en skole med stolte tradisjoner, men vi beveger oss også fremover. Blant annet har skolen egen klimafestival, og vi arrangerer sammen med Norsk Folkehjelp og LO, digital 1. mai-festival som strekker seg over fem dager.

1. Linjefag med mening

Du kan velge interessante linjefag med dyktige og engasjerte lærere som gir deg nyttig og spennende fagkompetanse, uten lange pensumlister og eksamener. Hos oss lærer vi sammen – hands-on. Vi blander praktisk arbeid og prosjekter med teoretisk undervisning.

2. Rød, grønn og feministisk

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole identifiserer seg som rød, feministisk og grønn. Vi er opptatt av å gi elevene våre en innføring i den stolte historien til norsk fagbevegelse, kvinnebevegelse, og miljø- og klimabevegelse. Gjennom fellesfag, lørdagsseminar og valgfag gir vi deg som elev en god plattform for voksenlivet generelt, og som kompetent medlem av samfunnet.

Ønsker du et annerledes år med utfordringer, fellesskap og utvikling? Søk deg inn på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole!

3. Vi gjør noe

Hos oss lærer vi – men vi gjør også. På folkehøgskolen kan du gjøre en forskjell. Vi har store fellesarrangement på skolen og inviterer inn eksterne foredragsholdere. Vi lager kampanjer og driver med aktivisme. Vi har også et internasjonalt solidaritetsprosjekt i løpet av året som elevene bidrar til.

4. Du er en del av fellesskapet

Hos oss bygger vi fellesskap. Vi er opptatt av at hver elev skal bli sett og hørt. Gjennom dialog, medbestemmelse og elevinvolvering lærer vi å ta hensyn til andre og teste egne meninger. Vi lærer best av hverandre. Derfor har vi et fokus på elevdemokrati og følelse av mestring.

5. Moelv i verden

Å gå på folkehøgskole føles ofte som å bo i en boble. Men hos oss stikker vi hull på bobla ofte og inviterer verden inn. Både politiske og idealistiske organisasjoner får taletid hos oss og bidrar til at vi løfter blikket. Det å forstå det samfunnet vi lever i, og kunne ha en mening om det, er en viktig del av å bli voksen. Hos oss får du innblikk i mange av verdens små og store spørsmål. Og selvfølgelig blir det spennende klasse- og skoleturer! Men ta det med ro – det blir også tid til en liten forelskelse, et sensommerbad i Mjøsa, en skitur i de hedmarkske skoger eller sene brettspillkvelder i peisestua.

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole i Ringsaker på Innlandet. Skolen eies av Landsorganisasjonen og ble stiftet i 1939. Den tilbyr i dag linjefag som grafisk design, fred og internasjonal konfliktløsning, miljø- og klimaverksted, teater, IT-webutvikling, fotografi og sosial medieproduksjon.

Av Ingvild T. Jevne, Rektor på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole

Next article