Home » Fremtidens arbeidsplass » Glissent på kontoret? Her er 8 tips til å gjøre kontoret mer attraktivt
Sponset

Kontoret har gått fra å være et sted for arbeid og produktivitet, til en sosial arena der man bygger kompetanse og nettverk. Nye bruksområder gir også nye behov for hva kontoret skal understøtte.

– Nå sier nesten alle kundene våre at de blir hjemme hvis de har mye å gjøre og må konsentrere seg. Det er litt interessant, for hjemme er vi utsatt for ulike forstyrrelser, som kjæledyr, en vask som står på og flekkene på vinduene som du egentlig skulle ha vasket i helgen, sier Oskar Lindbäck, Head of Advisory i Coor i Norge.

Oskar Lindbäck

Head of Advisory i Coor i Norge

Coor publiserte nylig en rapport om fremtidens arbeidsliv basert på spørreundersøkelser og intervjuer av rundt 500 beslutningstagere og 800 medarbeidere i Norden.

Der kommer det frem at hele 55 prosent sier at kontoret ikke er produktivt slik det er utformet i dag, og at 36 prosent er villig til å bytte jobb hvis det ikke skjer noe på kontoret innen to år. Av arbeidsgiverne, synes 52 prosent det er vanskelig å få folk tilbake på kontoret etter pandemien og 59 prosent planlegger å gjøre noe med kontoret de neste to årene.

Fem grunner til å være på kontoret

Lindbäck tror hjemmekontoret har kommet for å bli. Det er knyttet mye uvisshet til det, men ordet som går igjen er fleksibilitet. Det gjelder spesielt blant de yngre generasjonene, der over halvparten av medarbeiderne i alderen 18-30 år er forberedt på å bytte jobb hvis ikke full fleksibilitet tilbys.

– Vi har ikke helt landet den nye arbeidshverdagen etter pandemien. Hvor ofte skal man være inne på kontoret? Hvilke funksjoner skal kontoret understøtte? Hvilke arbeidsoppgaver gjør man hjemme og hvilke gjør man på kontoret? Det er mange spørsmål, sier Lindbäck, og prøver å komme med noen svar. Han mener det er fem, spesielt fremtredende elementer kontoret bør tilrettelegge for:

 1. Sosial interaksjon med kolleger
 2. Produktivitet i team
 3. Læring og kunnskapsdeling
 4. Mulighet til spontane møter
 5. Individuell produktivitet

Foto: Coor

Må ha en gulrot

– Skal vi få folk tilbake til kontoret, må kontoret være en attraktiv plass. Det må legges til rette for gode løsninger for både individuelt arbeid, samhandling og det sosiale. Man må ha en gulrot og fasilitere arbeidsplassen slik at de ansatte ønsker å være der. Kanskje det er god lunsj, trenings- eller aktivitetstilbud, soner som oppfordrer til sosial interaksjon eller arbeidsareal som sørger for at de ansatte både kan være kreative og produktive, sier Lindbäck.

Han legger til at det kan være en utfordring å se forbi utgiftene ved å kartlegge og investere i de ansattes brukerbehov. Men vi må heve blikket og se hvilke effekter og følgeeffekter disse investeringene medfører.

– Eksempelvis har de fleste arbeidsplasser potensiale for bedre tilretteleggelse for produktivitet og samarbeid. Ved å investere i de ansatte, kan arbeidsgiver fremover høste fruktene av at de ansatte kan jobbe mer effektivt og samarbeide bedre når de er på kontoret. Bare tenk på effekten noen få prosents økning i produktivitet faktisk har på bunnlinjen, sier han.

8 tips til et mer attraktivt kontor:

 1. Få oversikt over hvordan kontoret brukes i dag.
 2. Undersøk hvilke behov de ansatte har, og hva de ønsker av kontoret.
 3. Tenk fremtidsrettet, både på kort og lang sikt.
 4. Utfordre tanker som underdekning, fleksible møterom, kreative soner, soneinndeling og tilrettelegging for ulike arbeidssett.
 5. Se etter uutnyttet areal du allerede har. Ofte kan mange områder utnyttes mer effektivt.
 6. Tilrettelegg for fleksibilitet da behovene endrer seg hele tiden.
 7. Tenk bærekraft og gjenbruk også i kontorutformingen.
 8. Sett inn kulturbyggende og tilhørighetsskapende tiltak. Hvordan vil det påvirke de ansatte?

Fremtidens arbeidsplass setter opplevelsen i sentrum

«The Workplace Revolution» er her!

Tiden er inne for at arbeidsgivere skaper attraktive kontorer utifra medarbeidernes behov. Coor har oversikt over hva som er viktig på fremtidens arbeidsplass; smarte, bærekraftige og funksjonelle arbeidsplasser oppmuntrer til gode møter mellom kolleger, kreativitet og innovasjon.

Av Marte Frimand

Neste artikkel