Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Hva kjennetegner en god og framtidsrettet arbeidsplass?
Sponset

Arbeidslivet i de fleste bransjer har gjennomgått store forandringer de siste tiårene, og det er ingen grunn til å tro at denne utviklingen vil stoppe opp.

En av de store endringene er tilgangen på stadig bedre utdannet arbeidskraft. Dette er folk som både har høye forventninger til arbeidslivet og som har lært seg å stille krav til arbeidsgiverne. Samtidig har konkurransen om de beste hodene blitt stadig hardere ettersom samfunnet blir mer komplisert, og teknologiutviklingen tilbyr stadig flere muligheter. Da blir det store spørsmålet hvordan man skal tiltrekke seg denne godt kvalifiserte arbeidskraften, hvorledes nyttiggjøre seg dem på best mulig måte og hvorledes kan man holde på dem over tid?

Sigurd Skjæveland

Daglig leder i A-2 Norge AS og forfatter av artikkel

Elisabeth Jensen

Seniorrådgiver og teamleder i A-2 Norge AS og forfatter av artikkel

Kunnskap og kunnskapsforvaltning blir fort nøkkelbegreper

De best kvalifiserte er blitt best nettopp fordi de er dypt interessert i kunnskap samt å videreutvikle denne kunnskapen. Derfor er det avgjørende å kunne tilby dem et fagmiljø som gir dem denne muligheten. Det vil også være viktig å gi dem rom til å utfolde seg og kunne benytte sin kunnskap i praksis. Solid erfaring må bygges gjennom forskjellige arbeidsoppgaver i krevende miljøer.

Alt dette er ikke enkelt å få til i praksis. De fleste virksomheter er ofte fastlåst til mer eller mindre rigide strukturer og byråkratiske styringsprosesser. Er man ansatt i et virksomhetsområde, er det som regel begrenset hvor mye arbeidsoppgavene vil variere og hvor tungt fagmiljø det er mulig å bygge opp.

A-2 Innsikt

A-2 Innsikt tar et dypdykk i aktuelle temaer innen digitalisering i både privat og offentlig sektor samt bransjenyheter.

A-2 – et rådgivende konsulentselskap

Vi har lagt stor vekt på fagutvikling og fleksibilitet. Ingen av våre cirka 55 ansatte er ansatt i noen av de fem markedsområdene som A-2 er inndelt i. Alle konsulentene kan fordeles på oppdrag etter kompetanse, med vekt på den enkeltes ønske og motivasjon.

På A-2 sin kundeliste står mange av de ledende offentlige og private virksomhetene i Norge, slik at det er rik mulighet for å få prøvd seg på nye og krevende oppgaver. Til støtte for slike oppgaver finnes et svært erfarent og kompetent fagmiljø som blir oppfordret til og belønnet for å støtte og hjelpe hverandre. Lederstrukturen er helt flat og teambasert med vekt på raske beslutninger. All styring og oppfølging er basert på frihet under ansvar (tillitsbasert ledelse).

A-2 legger også vekt på et tverrfaglig miljø som dekker alle sider ved en digital transformasjon fra strategi, styring, organisasjon og endringsledelse, til rådgivning i anvendelse av IT. Derfor er ingen av våre ansatte låst til noen av våre fire faggrupper som skal ivareta en kontinuerlig videreutvikling av fagkompetansen. Alle konsulenter i A-2 har utdannelse på masternivå, og fire ansatte har i tillegg en doktorgrad. Dessuten må alle konsulentene ha erfaring med krevende utviklingsoppgaver og være interessert i videre fag- og erfaringsutvikling.

Om A-2 Norge AS

I A-2 er vi 55 konsulenter som jobber med rådgivning, ledelse og gjennomføring av endringer hos våre kunder. A-2 har avtaler med mange store private og offentlige virksomheter, og utfører oppdrag innen bank og forsikring, handel og industri, helse, statlig og kommunal sektor.

En av våre styrker er at vi har lang og bred erfaring med strategisk og operativt arbeid med planlegging og gjennomføring av digitaliserings- og endringsprosjekter. Rådene får du av erfarne konsulenter, og tiltakene gjennomføres av de samme konsulentene.

Les mer på a-2.no

Av Sigurd Skjæveland og Elisabeth Jensen

Next article