Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Teknologi er fremtiden – og den trenger deg
Fremtidens arbeidsplass

Teknologi er fremtiden – og den trenger deg

Øystein Eriksen Søreide, Administrerende direktør Abelia. Foto: Ilja C. Hendel

Teknologi endrer samfunnet i rekordfart. Teknologien er helt nødvendig for det grønne skiftet. Skal du velge studieretning eller en utdanning der det garantert vil bli bruk deg for i fremtiden, da er teknologi-, natur- og realfag tingen.

To av tre bedrifter oppgir at de mangler IKT-kompetanse. Vi vet også at IKT-næringen samlet sett står for 80 prosent av produktivitetsveksten siden 2003, og er blant landets viktigste vekstnæringer. Tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at vi styrer mot et kompetansegap. I 2030 vil vi ha behov for 40 000 nye IKT-spesialister.

Velg STEM

Skal vi nå målene vi har satt oss for reduksjon i klimagassutslipp og samtidig fortsette å ha et konkurransedyktig næringsliv, er Norge nødt til å satse på forskning på klima og digitalisering. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må flere velge STEM: Science, Technology, Engineering, Math. Det er mangel på kompetanse innenfor IKT og landet trenger også ingeniører.

Hvis vi skal henge med og ta gode valg, må vi ha de beste hodene med på laget – fra hele befolkningen. Norge trenger et større mangfold av kloke hoder med ulike ideer og innfallsvinkler. Potensialet for å utforske og forme teknologinæringen er enorm. Alle krefter må til for å finne de etiske, lønnsomme og bærekraftige løsningene.

En jobb med mening

Teknologinæringen er kanskje det mest spennende stedet du kan jobbe. Uansett hvilket yrke man kunne tenke seg, så kommer en grunnkompetanse innen digitalisering godt med. Alle må ha et forhold til og en forståelse for teknologi, både mulighetene, begrensningene og utfordringene knyttet til den. Enten du ønsker å bli lege eller ingeniør eller de mer sjeldne yrkene romfartsingeniør, medisinsk teknolog, vaksineutvikler, kreftforsker, batteriingeniør eller robotutvikler så kommer du ikke utenom teknologien.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må flere velge STEM: Science, Technology, Engineering, Math.

Et eksempel på en jobb med mening: Hege Tokerud i Aiba har utviklet en programvare som klarer å identifisere overgripere på nettet. Når en voksen prøver å få kontakt med et barn på ulike plattformer, vil de bli avslørt i løpet av under 20 chat-meldinger. Bak teknologien skjuler det seg mange års forskning. Setningsstruktur, bruk av emojier, hastighet, rytme på tastetrykk og valg av ord kan avsløre alder og kjønn.

AI i fremtiden

Kunstig intelligens vil også dramatisk endre måten vi jobber og lever på. AI har potensial til å automatisere rutineoppgaver, øke effektiviteten, redusere feil og gi oss mer tid til å fokusere på morsommere og kreative oppgaver. AI kan komme til å fjerne mange arbeidsplasser, men vil også skape nye roller og muligheter vi ikke har hatt før.

Det er ikke AI som kommer til å ta jobben din, men en person som bruker AI.

Next article