Skip to main content
Home » Fremtidens ingeniør » Bli fagskoleingeniør eller BIM tekniker!
Sponset

Har du fagbrev? Da kan du ta høyere utdanning ved fagskolen! Har du jobbet som fagarbeider i noen år og ønsker å ta ingeniørutdanning eller teknikerutdanning kan du starte hos oss. Med korte yrkesretta studier utviklet i samarbeid med bransjen får du akkurat den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Velg en attraktiv og etterspurt utdanning

Hos oss kan du studere elkraftbyggfaginformasjonsmodellering (BIM) eller klima, energi og miljø (KEM).

Regjeringen satser på fagskolene. Sektoren opplever sterk vekst, og fagskolenes satsing på fleksibilitet med heltid og deltid betyr at flere velger denne utdanningen.

Fleksible, yrkesretta studier

Fagskolene er i dag tett på behovene hos bedrifter og institusjoner. Med praksisnære undervisningen kombinert med volum og kvalitet, kan du også gjennomføre studiet kombinert med jobb. Mange velger fagskoleutdanning for å spesialisere seg, bygge videre på fagbrev eller rett og slett prøve noe nytt. 

Student BIM. Foto: Tom A. Helgesen

Rapport fra Menom Economics på oppdrag fra NITO

I lys av den grønne omstillingen viser en fersk rapport levert av Menon Economics i oppdrag av NITO et økende behov for ingeniørkompetanse. Den grønne omstillingen vil blant annet kreve ny og oppdatert kompetanse innenfor batteriteknikk, hydrogenteknologi, materialproduksjon og produksjonsmetoder og ytterligere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner vil være viktig for å imøtekomme dette behovet.

Karriere for fremtiden

Med denne kampanjen ønsker vi å inspirere til å velge en utdanning og en arbeidsplass for fremtiden og synliggjøre de mange fordelene. Å være ingeniør eller BIM tekniker kan være svært givende og gi mange fordeler, både personlig, profesjonelt og samfunnsmessig. Varierte arbeidsoppgaver og karrieremuligheter, stor samfunnsinnvirkning, jobbsikkerhet og faglig utvikling er bare noen av fordelene.

Velg fagskoleutdanning og du er nesten garantert jobb!

Next article