Home » Fremtidens ingeniør » Er du framtidens ingeniør?
Fremtidens ingeniør

Er du framtidens ingeniør?

Foto: Unsplash

Som student og nyutdannet er det ikke alltid enkelt å se for seg hva man skal jobbe med resten av yrkeslivet. Som nyutdannet ingeniør har man nok litt peiling på mulighetene, men når verden endrer seg så raskt, og utviklingen går fortere enn noen gang, kan det være krevende for hvem som helst å orientere seg.

I løpet av yrkeskarrieren din vil det oppstå nye typer jobber som vi ikke kjenner til i dag. Ingen kan gi bestemte svar på hva slags jobber dette vil være, men mange av dem vil kreve en viss kompetanse i realfag. Realfagene er grunnmuren i ingeniørutdanningen.

Hva du bygger, er opp til deg, og med grunnmuren på plass er du rustet for endringer, og kan omstille deg og tilegne deg ny kunnskap ved å bygge videre på det du allerede kan. Vi vet ikke sikkert hvordan – men det er ingen som tviler på at teknologi vil spille en sentral og viktig rolle i fremtidens arbeidsliv.

Guro Rørvik

Leder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Teamarbeid og nye ideer

Så hvis man bare mestrer realfagene er man en god ingeniør? Nei, så enkelt er det ikke. Både dessverre og heldigvis. Som sivilingeniør eller ingeniør utvikler og iverksetter du de beste løsningene på store og komplekse utfordringer. Det gjør du ikke alene, men i team med andre fagfolk. Kreativitet og samarbeidskompetanse er derfor også viktige egenskaper.

En ingeniør må være i stand til å samarbeide med mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse. Kreativitet er kanskje ikke det første en tenker på i samme setning som realfag og ingeniør. Men også dette en viktig egenskap – vi finner ikke nye løsninger ved å gjøre det samme som vi alltid har gjort, og derfor trenger vi deg som tør å tenke utenfor boksen.

Mange muligheter

Du har allerede gjort viktige forberedelser til framtidens arbeidsliv ved å velge en ingeniørutdanning, og vil kunne velge i et stort antall ulike jobber. Mangfoldet i alle mulighetene er kanskje ikke så enkle å få øye på som student, men dørene åpner seg underveis, ikke minst når du kommer ut i arbeidslivet.

Det er stor forskjell på å analysere blodprøver i et laboratorium, skredsikre en vei eller jobbe med programmering med pc som verktøy. Eller om det er laboratoriefrakk, oransje hjelm, pen drakt eller dress som er arbeidsuniformen din. Uansett hvilken type ingeniør du er, så er du en del av løsningen på de store utfordringene i samfunnet – lokalt, nasjonalt og globalt.

Spennende yrkesvalg

En ingeniørutdanning gjør deg ettertraktet på jobbmarkedet, gir god lønn og muligheten til å ha hele verden som arbeidsplass. Samtidig kan du bidra til å redde verden, litt. Bra for deg og bra for samfunnet – lykke til med karrieren, vi heier på deg!

Tekst: Guro Rørvik

Neste artikkel