Skip to main content
Home » Fremtidens ingeniør » Vi trenger tusenvis av ingeniører som Gunnhild
Fremtidens ingeniør

Vi trenger tusenvis av ingeniører som Gunnhild

Foto: Haugseng Foto

– Ingen dag er lik og jeg kan være med på å gjøre en forskjell for framtida, sier elkraftingeniør og NITO-medlem Gunnhild Hystad.

Menon Economics har på oppdrag fra Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) levert en rapport om framtidig behov for ingeniører i batteri-, hydrogen- og havvindnæringen fram mot 2030.

Det kan være behov for opp mot 6 000 nye ingeniører i de tre næringene: 700 i hydrogen, 2 500 i havvind, 2 700 i batteri. Dette ingeniørbehovet kommer i tillegg til økt behov fra andre sektorer.

Gunhild Hystad

Elkraftingeniør og NITO-medlem

Er med på å gjøre en forskjell

– Jeg vil være en del av alt det som skjer nå rundt fornybar energi. Gjennom jobben min som prosjektleder innen hydrogen for Greenstat, får jeg nettopp det. Ingen dag er lik. Jeg kan være med på å gjøre en forskjell for framtida.

Hystad forteller at hennes bakgrunn med batterier i maritim næring og energiomstilling gjorde henne nysgjerrig på hydrogen. Hun ser etter muligheter for å etablere energiprosjekter i Norge.

– Jeg mener at Norge må satse på hydrogen som del av næringsutviklingen. Hydrogen og ammoniakk er områder med store aktører som jobber med oppstart de kommende årene.  Å få være en del av oppstarten på dette feltet synes jeg er utrolig spennende.

Bli ingeniør du også

Overgangen til en mer bærekraftig framtid krever teknologiske framskritt. Med bare sju år igjen til 2030, peker Menon-rapporten på det store behovet for kompetanse.

Hystad skryter varmt av ingeniøryrket. Gjennom sitt arbeid og som NITO-medlem får hun en reell sjanse til å påvirke framtida.

– Som ingeniør eller teknolog kombinerer du realfag, samfunnsfag og teknologi. Jeg kan ikke tenke meg å gjøre noe annet.

– Jeg mener også det er viktig å være medlem av NITO for å sikre mine og kollegaers rettigheter. Du har en solid organisasjon i ryggen som støtter deg. Her er det en lang rekke gode medlemsfordeler; rabatter, bank- og forsikringstilbud, kurs og etterutdanning. Jeg anbefaler alle ingeniører og teknologer, og de som studerer slike fag, å melde seg inn, avslutter hun.

Fakta om NITO

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Som medlem har du en støttespiller som er ekspert på lønn og dine rettigheter i arbeidslivet. Du bygger nettverk og deltar på kurs og arrangementer. I tillegg får du gunstige økonomiske fordeler som gir deg mer å rutte med i hverdagen.

– Over 100 000 medlemmer.
– 13 000 studentmedlemmer.
– NITO er representert på 1 900 arbeidssteder.
– Faglige og sosiale arrangementer på studiestedene.

Les mer om Norges ingeniør- og teknologorganisasjon på nito.no.

Next article