Home » Fremtidens utdanning og karriere » Arbeider for et bærekraftig sammfunn
Fremtidens utdanning og karriere

Arbeider for et bærekraftig sammfunn

Vindmøllepark
Vindmøllepark
Foto: Getty Images

Ingeniørene spiller i dag en viktig rolle i å skape innovative løsninger som bidrar til et bærekraftig samfunn, og de er fremtidens fellesskapsbyggere. Flere elever og studenter trenger å vite hvilke fremtidige muligheter som tilbys en ingeniør og hva en ingeniør egentlig gjør.

  • Hvordan kan bedrifter jobbe for å skape bærekraft og hvordan kan det kobles sammen med fremtidens ingeniør?

Nyamko Sabuni er sjef for bærekraft i rådgivningsselskapet ÅF. Hun svarer raskt:

– Det ligger i ingeniørens natur å hele tiden utvikle teknikken og finne nytenkende løsninger på problemer. Ingeniørene er noen av de viktigste aktørene i arbeidet med å finne de varige løsningene til de utfordringene samfunnet står overfor. Vi tar vårt ansvar av det man kaller «Teknologispranget» i samarbeidet med IVA. Vi må ta tak i situasjonen i skolen. Elever og studenter har ikke noe presist bilde av hva en ingeniør gjør, og matematikkundervisningen i skolen fungerer ikke som den skal. Man må i tillegg tenke på hvordan man for fremtiden verdsetter den kunnskapen som en ingeniør besitter. I dag betaler man en PR-konsulent mer pr. time enn man betaler en ingeniør, og det blir litt feil.

Jeg vil se ingeniørene som samfunnsutviklere

  • Om vi ser på fremtiden for de ingeniører som står i startblokkene, klare for å komme ut i yrkeslivet: Hvordan vil du beskrive den situasjonen de er i?

– For dem er markedet veldig godt. Spørsmålet er heller hvilke selskaper som kan klare å lokke dem til seg. Jeg tror at de selskapene som tar bærekraft- og likestillingsspørsmål på alvor kommer til å være attraktive for fremtidens ingeniører.

  • Hvilken rolle spiller de fremtidige ingeniørene for Sveriges fremtidige konkurransedyktighet på internasjonalt nivå?

– Den er avgjørende. Det er land med spesialkompetanse som kommer til å hevde seg i verden. Vi ser at verdens episentrum flyttes fra Europa til USA, fra USA til Asia og muligens også til Latin-Amerika og Afrika. Skal vi i Europa og Sverige kunne hevde oss med disse forandringene, er det essensielt at vi har et land som får frem mange ingeniører.

  • Hvilken rolle spiller ingeniøren for at Sverige skal opprettholde en bærekraftig samfunnsutvikling?

– En stor rolle! Vi må diskutere hvordan vi bygger samfunnet, infrastrukturen, hvordan livet overhodet kan effektiviseres. Svarene kan kun komme fra ingeniørene.

  • Hva ser du som de største utfordringene for fremtidens ingeniører?

– Henry Ford sa: «Spør mine kunder hva de vil ha, så svarer de: en hurtigere hest. Men jeg tilbyr dem en bil.» Når offentlige innkjøp gjøres i dag, presenteres det et problematisk bilde og «sånn her vil vi at dere løser dette». Jeg tror at man i stedet må tenke: Dette er vårt problem. Hvem har den beste løsningen, og en varig løsning? Så får man ingeniørene til å konkurrere om å utvikle den beste innovasjonen som vil løse problemet best mulig. Pr. dags dato tvinger vi ingeniørene til å tilby en raskere hest i stedet for å tilby en bil som løsning, noe som er helt bakvendt når vi vet at vi behøver innovative løsninger for å møte fremtidens problemer. Jeg vil se ingeniørene som samfunnsutviklere!

 

Neste artikkel