Home » Fremtidens utdanning og karriere » Hvordan bli ingeniør?
Fremtidens utdanning og karriere

Hvordan bli ingeniør?

Ingeniører planlegger
Ingeniører planlegger
Å være ingeniør er et spennende og utfordrende yrke. Foto: Getty Images

Har du det som kreves for å bli ingeniør?  Eksperten Terje R. Meisler, Prodekan FOU Instituttleder ved Institutt for elektrofag og fornybar energi, svarer på spørsmålene du alltid har lurt på.

  • Hvordan blir man ingeniør?

Man blir ingeniør ved å studere på et av ingeniørstudiene. Heldigvis er det flere veger inn til disse studiene. Den ene vegen er via spesiell studiekompetanse, og med matemetikk (R2) og fysikk (Fysikk 1). Men ved de fleste høsgskolene finnes det også andre muligheter. Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er det mulighet til å ta ett års forkurs, eller et halvt års realfagskurs. Begge deler vil kvalifisere til opptak til ingeniørstudiene. Søknadsfristen til det halvårige Realfagskurset er 15. oktober.

  • Er det mange jenter som vil bli ingeniør?

På noen ingeniørstudiene er det mange jenter, f.eks. er det 40 prosent jenter på ingeniørstudiet innen fornybar energi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, men det er færre jenter på elektrostudiet. Ved alle ingeniørstudiene ønsker man flere jenter, og det jobbes mye med rekruttering rettet mot jenter. Vi jobber også mye for at studentmiljøet skal være godt for alle. Ved alle ingeniørstudiene våre er det linjeforeninger, som holder på med både faglige og sosiale aktiviteter.

  • Hvordan kan man spesialisere seg innen vann og bruk av vann?

Ingeniørstudiet består av flere såkalte studieprogram, f.eks. elektroingeniør, ingeniør fornybar energi, byggingeniør, maskiningeniør, osv. Flere av disse studiene har studieretninger der man studerer vann og bruk av vann. Dette kan være elkraftingeniør eller fornybar energi.

  • Er det mye teori i studiene?

Ja det er emner innen matematikk, fysikk og økonomi. I utgangspunktet er dette teoretiske emner, men alle ingeniørutdanninger ønsker å knytte denne teorien så tett som mulig inn mot praksis og anvendelser. Studiet skal også gi grunnlag for videre studier eller etterutdanning, og da er disse såkalte grunnlagsemnene den kunnskapen den videre spesialiseringen bygger på. Alle ingeniørutdanninger har også laboratorier der man utfører forsøk knyttet til teori.

  • Kan man ta deler av utdanningen i utlandet?

Ja, internasjonalisering er mulig. Der er ikke vi ved HiST flinke nok, men vi tror at vi gjennom fusjonen med NTNU og høgskolene i Gjøvik og Ålesund vil få et meget stort internasjonalt kontaktnett som vil komme studentene til gode.

  • Hva er det morsomste med ingeniørstudiet?

Som instituttleder vil jeg selvsagt trekke fram det at man kombinerer teori og praksis inn i samfunnsnyttig anvendelig kompetanse. Men det er klart man lærer best om man er i et godt og hyggelig miljø. Studentmiljøet i Trondheim er kjent bla.a gjennom Uka. Dette er landets største kulturmønstring og foregår gjennom nesten hele oktober i år. Det er også mange andre aktiviteter man kan engasjere seg i gjennom studietiden.

Neste artikkel