Skip to main content
Home » Fremtidens utdanning og karriere » Ingeniørens tekniske kunnskap bidrar til en bærekraftig framtid
Sponset

Med et fokus på studier med høy samfunns- og arbeidslivsrelevans, sørger OsloMet at du som student får en utdanning som er både ettertraktet og relevant.

– Vi ser at våre studenter finner jobb veldig fort etter de er ferdig med sine studier, sier førsteamanuensis Berthe Dongmo-Engeland, institutt for bygg- og energiteknikk ved fakultet for teknologi, kunst og design.

– Er du opptatt av å forme fremtiden, og å finne bærekraftige og smarte løsninger til de mest akutte utfordringer samfunnet står ovenfor, får du ved OsloMet en solid, forskningsbasert kompetanse som gjør deg bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, sier Engeland.

Teknologiutvikling i transportsektor

Engeland er utdannet sivilingeniør med fordypning i vegbygging, og har derfor ansvaret for emnet «vegbygging» som bygger på vegvesenets retningslinjer for utførelse og laboratorietesting relatert til vegbygging.

Dagens teknologiutvikling fører til revolusjonerende endringer i transportsektoren, forklarer Engeland.

– Selvkjørende kjøretøy, IoT og analyser av Big Data tilrettelegger for helt nye transportsystemer og styring av disse.

I følge Engeland har OsloMet en gyllen mulighet til å posisjonere seg i denne virksomheten.

– Vi holder på å utvikle et studietilbud innen ”smart mobilitet” som vil bidra til å løse de utfordringene samfunnet står overfor for en effektiv mobilitet på en sikker og bærekraftig måte, særlig i tette urbane strøk.

Få jenter til ingeniørfaget

Antall søkere til ingeniørfagene har økt de siste årene, men jenteandelen er fortsatt lav og antallet søkere har heller ikke økt. Instituttet jobber aktivt for å trekke kvinner til ingeniørstudiene. I dag er jenteandelen cirka 30 prosent i disse studiene.

En av de er Stine Lise Henriksen som er student ved Institutt for bygg- og energiteknikk. Hun mener ingeniøryrket er kjent for å være mannsdominert.

– Selv om det har begynt å bedre seg nå, tror jeg alt for mange fortsatt vegrer seg. Jenter er kanskje litt redde for å studere eller jobbe med gutter. En annen ting kan være at  ingeniørstudier er forbundet med vanskelig matte. Det var noe jeg fikk høre før jeg startet. Men alt kan læres om du bare er motivert til det, sier Henriksen.

Er det, etter din mening, for få jenter på studiet?

– Ja det er det. Jeg skulle ønske flere jenter valgte ingeniørfag, det er jo så utrolig gøy.  

Gode jobbmuligheter

Hvorfor skal flere søke seg til ingeniørstudiene?

– Som ingeniør har man en teknisk rettet utdanning som gir gode jobbmuligheter i mange bransjer, og man er rustet til bidra til å løse aktuelle tekniske utfordringer eller utvikle produkter som der er behov for i fremtida, avslutter Engeland.

– Som ingeniør har man en teknisk rettet utdanning som gir gode jobbmuligheter i mange bransjer, og man er rustet til bidra til å løse aktuelle tekniske utfordringer eller utvikle produkter som der er behov for i fremtida, avslutter Engeland.

Av: Julie Malvik, [email protected]

Next article