Home » Fremtidens utdanning og karriere » KEM: Klima, miljø og energi i bygg
Fremtidens utdanning og karriere

KEM: Klima, miljø og energi i bygg

Foto: Getty Images

– Vi tar miljøendringer på alvor, sier Ola Skrautvol. En faglig høyt kompetent arbeidsstyrke er viktig for å imøtekomme klimautfordringer og nye tekniske krav. På Gjøvik og i Oslo utdannes fagskoleingeniører som har bred sammensatt kompetanse.

Skal du installere oljefyr i dag? Trolig ikke. Klimaforliket mellom regjeringen og opposisjonen fra 2012 medfører forbud mot fyring med fossil olje i 2020. Da er det viktig at utdanningssystemet produserer kompetente fagarbeidere som er i stand til å oppfatte endringer raskt og som også er i stand til å tilegne seg ny kunnskap for å møte endrede krav.

avatar

Ola Skrautvol

Faglærer ved Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

– De vi utdanner her er det et skrikende behov for i markedet, forteller faglærer Ola Skrautvol på Gjøvik.

Passivhus

I løpet av de siste årene har passivhus blitt mer og mer populært i Europa. Strenge krav til prosjektering og utførelse har ført til at passivhus anerkjennes som moderne, miljøvennlige bygninger med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov.
En samlet norsk byggenæring står bak kriteriene for passivhus som nå er fastsatt i Norsk Standard. Passivhusstandardene omfatter bl.a. krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning. Standardene setter også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse.

Den tverrfaglige kompetansen som er nødvendig, er en sentral del av KEM-faget.

− Kompetansen som studentene fra KEM-utdanningen sitter inne med er uvurderlig for framtidens byggeprosjekter, forteller Ola Skrautvol.
Han oppfordrer næringen til å se framover og ansette folk med riktig kompetanse.

Økte vannmengder

Men det er ikke bare innen bygningsprosjektering at KEM-faget er sentralt. De forventede økte nedbørsmengdene i Norge vil føre til kraftige belastninger på rørnettene rundt om i norske kommuner. Feil og mangler med avløpsnettet kan igjen føre til forurensing av drikkevannskilder, tilbakeslag og kjelleroversvømmelser samt skader på veier og hager.

– Vi ser at studenter som er utdannet hos oss får ledende stillinger rundt omkring. Blant annet er nåværende driftsleder for vann og avløp i Hamar kommune utdannet her på Gjøvik, forteller Skrautvol.

Rett folk på rett plass

Skrautvol mener at utdanningen ved fagskolen går rett inn i kjerneutfordringene til dagens Norge.

– Vi må ha inn mennesker med den rette kompetansen. Den yrkesfaglige bakgrunnen kombinert med teoretisk påbygging gir arbeidstakere som kan gå rett inn i utfordrende arbeidsoppgaver, understreker han.

Han får støtte av leder for arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, som etterlyser en nasjonal kompetansepolitikk som gjør arbeidsplassene i stand til å spille en sentral rolle i nasjonal kompetansebygging. «Kompetanse handler om det vi faktisk er i stand til å gjøre i møte med de arbeidsoppgaver vi er satt til å løse», skriver hun i en kronikk i Dagens Næringsliv i januar.

Av Pål Mugaas, [email protected]

Neste artikkel