Skip to main content
Home » Fremtidens utdanning og karriere » Moderne signalannlegg for tog åpner dører
Fremtidens utdanning og karriere

Moderne signalannlegg for tog åpner dører

TENKER LANGSIKTIG. Store prosjekter betyr store muligheter for fremtidens ingeniører. Foto: JBV

Hvorfor kan Jernbaneverket være en interessant arbeidsplass for ingeniører i fremtiden? Nå skjer det en revolusjon innen hvordan togtrafikken skal styres, og dette skaper mange fremtidsrettede jobber.

Jernbaneverket er i gang med modernisering av jernbanens signalanlegg. Dette skal føre til mer effektiv togfremføring og færre signalfeil. Systemet som nå innføres heter ERTMS, og står for European Rail Traffic Management System. Det er et felleseuropeisk system for å styre togtrafikken.

avatar

Eivind Skorstad

Prosjektsjef ERTMS

– Dette er et meget spennende prosjekt med en helt ny generasjon av signalanlegg. Dagens relébaserte signalanlegg bruker utvendige lyssignaler for å styre togene. ERTMS-systemet sender informasjon og kjøretillatelser via en monitor plassert i lokomotivet. De utvendige lyssignalene blir derfor overflødige, sier prosjektsjef for ERTMS i Jernbaneverket, Eivind Skorstad.

Nye arbeidsoppgaver

Det skal etableres en ny teknisk plattform for hele landet. Dette vil medføre helt nye måter å gjøre ting på.

– Her er det behov for ingeniører som kan spesifisere tekniske løsninger mot hvordan vi kjører tog i Norge. I utgangspunktet er ERTMS en europeisk standard, men det er forskjellige måter å håndtere standarden på. Her blir det mange interessante arbeidsoppgaver i årene fremover. Nettet vil være ferdig utbygget i hele landet i 2030, med en prislapp på mellom 15 og 20 milliarder kroner.

– I 2015 går vi over i en designfase, og tre år senere inn i en engineeringsfase. Første delstrekning tas i bruk i 2019. I disse periodene vil vi trenge mye folk. I tillegg vil det bli behov for mange til forvaltning når systemet er tatt i bruk.

Alt skal fjernstyres

Moderniseringen av jernbanen vil også påvirke mange av dagens ansatte.

– Måten å fremføre tog på ligger fortsatt i bunn, men mange vil trenge ny kompetanse. Blant annet skal vi fjernstyre deler av nettet som ikke er fjernstyrt i dag, og dette vil medføre omstilling for mange. Det blir en revolusjon i måten å jobbe på, sier Skorstad. Togoperatørene har også en stor jobb foran seg. Opp mot 600 tog må moderniseres med ERTMS ombordutstyr for å kunne ta i bruk det nye systemet.

Tog til Roma

ERTMS skal bli et signalsystem for jernbaner i store deler av Europa. I dag har hvert land sitt eget signalsystem. ERTMS er designet for toghastigheter opp til 500 km/t. Standarden vil dekke tre nivåer. Norge har valgt nivå 2, hvor de faste signalene langs linjen blir borte.

– Man skal kunne kjøre tog fra Oslo til Roma og bruke det samme systemet hele veien, sier Skorstad. I nivå 3 vil ethvert tog ha en sone foran og bak. Disse sonene beveger seg i takt med toget. Sonens utstrekning er blant annet avhengig av togets hastighet. Kommer togets sone i kontakt med sonen til et tog foran i sporet, vil lokfører få beskjed. Nivå 3 vil gi økt kapasitet, men er ikke ferdig standardisert per i dag.

Ansetter folk nå

Jernbaneverket leter for tiden etter personer med riktig kompetanse til utviklingen av ERTMS i Norge.

– Vi driver og ansetter folk nå, forteller Skorstad. I tillegg til folk som skal bidra til å finne de riktige tekniske løsningene for de ulike systemene, trengs det personer innen bygg og anlegg.

– Vi må gjøre en god del ombygginger, blant annet på stasjonene, avslutter Skorstad.

Av Ragnar Lerfaldet, [email protected]

Next article