Skip to main content
Home » Fremtidens utdanning og karriere » Næringslivets behov skapte nytt studie
Fremtidens utdanning og karriere

Næringslivets behov skapte nytt studie

KOMMUNIKASJON. Næringslivet og høgskolemiljøene bør invitere hverandre til samarbeid. Foto: Getty Images

Hva kan en næring gjøre hvis de ser behov for mer kompetanse innen visse felt? Finne partnere i samme næring og invitere høgskolemiljøene til samarbeid.

avatar

Andreas Helgesen

Communications Manager i Subsea Services Global – FMC Technologies.

Den tradisjonelle og mest utbredte metoden som har blitt benyttet for å utvinne olje og gass, har vært å benytte overflatefartøy og plattformer. Men utviklingen går stadig i retning av at produksjonen flyttes fra plattformer til installasjoner på havbunnen. I takt med denne utviklingen, så oljebransjen på Ågotnes et stadig større behov for ny kompetanse på undervannsteknologiområdet.

– I Norge fantes det ingen utdanning som var spesifikt rettet mot undervannsteknologi. For oss i Bergen, som er hovedkontor for det operasjonelle miljøet i FMC, så vi etterhvert at vi hadde  spesielle behov – behov for spesiell kompetanse som passer for de operasjonelle miljøene. Akkurat den kompetansen vi var ute etter, og studenter med helt riktig fagsammensetning, var det nesten umulig å få tak i, sier kommunikasjonssjef Andreas Helgesen i FMC Technologies.

Tok skjeen i egne hender

FMC brukte uforholdsmessig mye tid på intern opplæring for å øke kompetansen og for å skaffe riktig kompetanse. Det var den direkte årsaken til at de sammen med de øvrige bedriftene i den såkalte undervannsklyngen på Ågotnes kontaktet Høgskolen i Bergen. Det førte til at den første bachelorgraden i Norge innen undervannsteknologi ble opprettet ved høgskolen i 2007, og 53 studenter ble tatt opp det første året.

– Etter at dette studiet kom på plass, har vi fått studenter som har den riktige fagsammensetningen i forhold til vår arbeidshverdag, sier Helgesen.

Tett kontakt med næringslivet

Erfaringene er svært gode. Bransjen selv sier at de har fått ekstremt kompetente studenter som har kunnet gå rett inn og gjort en god jobb fra dag én. Og ikke nok med det; studiet har blitt det mest populære ingeniørstudiet i Norge, og det var mer enn 1000 søkere til de 96 plassene studiet hadde i 2013.

– Subsea er nok generelt litt i vinden, men det er nok også veldig positivt for dette studiet at de har den tette relasjonen med næringslivet. For eksempel er vår egen opplæringsavdeling inne og holder en rekke kurs på studiene, og på den måten blir dette veldig praktisk og knyttet opp mot arbeidshverdagen. Dette tette og gode samarbeidet med næringslivet tror jeg har bidratt til at studiet har blitt interessant, lærerikt og populært, avslutter Helgesen.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article