Home » Fremtidens utdanning og karriere » Storsatsing skaper behov for ingeniører
Fremtidens utdanning og karriere

Storsatsing skaper behov for ingeniører

TOGSTREKNINGER. Inter City-strekningene kommer til å ha moderne teknologi og dobbeltspor. Foto: Getty Images

Det vil bli mange spennende arbeidsoppgaver nå som det skal satses milliarder på utbygging av nye toglinjer på Østlandet.

avatar

Anne Siri Haugen

Prosjektdirektør i Jernbaneverket

Jernbaneverket skal i årene fremover bygge ut Inter City-strekningene mellom Halden, Lillehammer og Skien til moderne dobbeltspor. Før jul ble det besluttet at ny bane til Hønefoss, Ringeriksbanen, innlemmes i prosjektet. Prosjektet er beregnet å koste om lag 100 milliarder kroner.

– Vi fikk en tydelig bestilling av Stortinget nå i siste Nasjonal transportplan. Strekningene skal bygges ut trinnvis frem til 2030, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen i Jernbaneverket.

Trenger ingeniører

De neste årene vil det bli gjennomført et omfattende planleggingsarbeid før selve utbyggingen kan starte.

– Oppgavene vil kreve stor innsats innen mange fagfelt. For ingeniører vil det blant annet være spennende oppgaver innen prosjektledelse, geoteknikk, geologi og konstruksjoner. Vi vil også ha stort behov for de som kan typiske jernbanefag som signal, elektro, tele og spor, sier Haugen. I tillegg skal det jobbes mye med knutepunktutvikling.

– Og så blir det mange spennende konstruksjoner, både broer og tuneller. Blant de mest utfordrende oppgavene er en undersjøisk tunell mellom Tønsberg og Stokke.

Ansetter folk nå

Haugen jobber for tiden med å bygge opp organisasjonen som skal være ansvarlig for planleggingen.

– Vi er i ferd med å intervjue og ansette folk nå. Vi skal ansette mange hos oss, og i tillegg sette ut mye av planleggingen. Dermed blir det mange spennende oppgaver både hos oss og hos konsulentfirmaene som får oppdrag fra oss.

Neste artikkel