Skip to main content
Home » Fremtidens utdanning og karriere » Utdanner fremtidens teknologer
Sponset

Fagskolen i Østfold (FiØ) tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. Skolen tilbyr utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, og samarbeid med næringslivet er et viktig satsningsområde.

– Fagskolen har løpende dialog med yrkessektorene i forbindelse med utvikling av nye studier og i arbeidet med å kvalitetssikre innholdet i eksisterende utdanninger. Dette er blant annet satt i system gjennom et fagråd som består av aktører fra yrkessektorene, faglærerne og utdanningslederne ved FiØ, sier Ketil Solbakke, rektor ved FiØ.

– Fagrådets hovedoppgave er å gjennomgå innholdet i eksisterende utdanninger og kvalitetssikre dette opp mot yrkessektorenes kompetansebehov og fagskolekandidatenes læringsutbytte, sier han.

Utvikler studietilbudet

Skolen arbeider kontinuerlig med å kartlegge behovet for nye utdanninger og endringer i eksisterende utdanninger.

– Fagrådene er en viktig møteplass mellom fagskolen og yrkessektorene. I tillegg arbeider vi aktivt ut mot yrkessektorene både med besøk i deres virksomheter, og deltagelser på messer og bransjearrangementer. Dette er viktige arenaer for å etablere og vedlikeholde vårt nettverk ut mot yrkessektorene, noe som er helt avgjørende for at vi skal kunne tilby tidsriktige utdanninger, sier han.

Gode muligheter for jobb

Avgangsstudentene er meget attraktive fagskoleingeniører som går inn i roller som byggeledere, stikkingsingeniører, salgsingeniører, faglærere i videregående skole og annet.

– Mange entreprenørvirksomheter har forstått at en fagarbeider med noen års yrkeserfaring som håndverker og fagskolen i tillegg, er en meget god ingeniør. Denne bakgrunnen gjør også at fagskoleingeniørene er i produktivt arbeid allerede i løpet av fire til seks uker etter at de er nyutdannet, noe som betyr at de bidrar til bunnlinjen langt raskere enn bacheloringeniørene, sier han, og fortsetter:

– I tillegg til at studentene får økt sin faglige kunnskap gjennom studiet, får de også kunnskap om prosjektledelse, personalledelse og økonomistyring. Dette er viktig kunnskap om man starter egen virksomhet som byggmester eller elektroentreprenør, eller om man går inn i rollen som byggeleder.

Studerer bruk av massivtre

Martin Holm studerer to år heltid ved studieretning teknisk og fagretning bygg.

– Jeg startet på fagskolen fordi jeg ønsket å heve kompetansen min innen bygg- og anleggsbransjen og fordi jeg har en rygg som ikke taklet den jobben jeg hadde som forskalingssnekker. Så lenge jeg hadde fagbrevet var det ikke noe problem for meg å komme inn på fagskolen, sier han.

– Frem til avslutningen i sommer holder vi på med et hovedprosjekt som er en avsluttende oppgave og innehar alle fagene vi har hatt under skolegangen. Vi har selv ordnet med kontakter i et firma som driver med prosjektering av massivtre. Det som er spennende i et hovedprosjekt er at vi får brukt den kunnskapen vi har tilegnet oss under studietiden, sier Holm.

Relevant kompetanse

Utdannelsen bygger på et bredt spekter innen bygg- og anleggsbransjen.

– Det som er mest relevant er at vi har en utdannelse som gir oss en bred kompetanse innen hele byggeprosessen. Dette gjør oss fagskoleingeniører veldig attraktive hos mange entreprenører, sier Holm.

– Vi har både teori og praksis i arbeidstikking med totalstasjon, GPS og drone. Vi lærer oss å benytte programmer som beregnings-, beskrivelse- og kalkulasjonsprogrammer, samtidig som vi har god undervisning i bruk av ulike tegningsprogrammer, blant annet ArchiCAD og Tekla. Mitt syn på skolen er at de ønsker å tenke nytt og følge hva bransjen faktisk trenger, sier han.

– Drømmen om å jobbe som prosjektingeniør har allerede gått i oppfyllelse da jeg signerte kontrakt med Øst AS. Jeg starter i sommer og ser frem til en ny jobb hvor jeg kan bruke det jeg har lært, sier han.

Løsningsorientert

Sissel Koksbang hadde jobbet åtte år som selvstendig malermester da hun valgte å omskolere seg til byggingeniør ved FiØ.

– Som tidligere håndverker med erfaring fra byggebransjen er det fint å kunne tilegne seg ny kompetanse. Kombinasjonen av relevant erfaring og oppdatert kunnskap gjør oss spesielt løsningsorienterte, sier hun.

Next article