Skip to main content
Home » Fremtidens utdanning og karriere » Vil du være med å bygge fremtidens Norge?
karrierevalg

Vil du være med å bygge fremtidens Norge?

Ingeniørgeolog
Ingeniørgeolog
Foto: Nye Veier

Du som er ung, og står foran et viktig veivalg; Har du vurdert en karriere i anleggsbransjen? Dette er en bransje for deg som synes det er artig å få til noe sammen med andre. Og for deg som synes det er stas å vise frem det du jobber med.

Få andre bransjer kan skilte med så synlige resultater som anleggsbransjen. Det er en bransje som på alle mulige måter har fremtiden foran seg. I takt med befolkningsøkning og økt urbanisering, endrede reisemønstre, økte krav til rask og effektiv transport, er denne bransjen i vekst. Utbygging av nye bolig- og næringsområder og et økt behov for å ta undergrunnen i bruk til infrastruktur og lagring av materialer av ulike karakter, krever arbeidskraft til å planlegge, bygge ut og vedlikeholde, slik at fremtidens krav til effektive utforminger og løsninger kan møtes.

Noe for enhver smak

Vi har mange dyktige fagfolk innen anleggsbransjen i Norge, samt lange og gode tradisjoner for håndtering av den type oppgaver som vi må fortsette med, men vi vil gjerne utvikle oss, og trenger påfyll og nye ideer. For å kunne fullføre det samfunnsoppdraget som ligger foran oss på en enda mer effektiv måte, må vi også ha med oss et stort antall unge som kan videreføre god praksis, og bringe inn nye ideer til hvordan landet kan bygges på best mulig måte.

For planlegging og bygging på både overflaten og i undergrunnen, er det behov for et stort antall bidragsytere med ulike kvalifikasjoner. Alt fra arkitekter, landmålere, bygnings- og anleggsarbeidere, ingeniører, geologer og geoteknikere, og grunnerververe til folk med bakgrunn innen økonomi, IT og prosjektledelse.

Her er det noe for enhver smak og for ungdom med mange ulike nivåer av utdanning. Avhengig av hvilke egenskaper og interesser du har, er det store muligheter for at du kan bli en viktig bidragsyter til å forme løsninger og bygge det landet som er tilpasset fremtidens behov.

Anleggsarbeidere
Anleggsbransjen er en bransje for deg synes det er artig å få til noe sammen med andre. Foto: Nye Veier

Anleggsbransjen trenger deg

Den norske anleggsbransjen har etablert et nært og godt samarbeid med både universiteter og høyskoler her i landet, og med internasjonale fagmiljø. Internasjonalt har den norske anleggsbransjen ord på seg for å være både innovativ og effektiv. Kunnskap, som er ervervet gjennom flere hundre år, er tett knyttet sammen med moderne og nyutviklet teknologi. Data fra avanserte terrengmodeller benyttes til planlegging fra et tidlig stadium, til oppfølging i anleggsperioden og dokumentasjon når anlegget sluttføres. Her, som innenfor flere andre områder, er det rom for optimalisering og videreutvikling.

Anleggsbransjen trenger deg og alt det du kan bidra med til å forme det samfunnet vi ønsker å gi videre til de neste generasjonene. Dette er en bransje som har fremtiden foran seg, med mange muligheter for deg som er ung og som ønsker å være med å bygge fremtidens Norge sammen med andre flinke folk.

Av Tone Nakstad, generalsekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Next article