Skip to main content
Home » Karriere i Havindustrien » Jenter i offshorebransjen inspirerer
Karriere i Havindustrien

Jenter i offshorebransjen inspirerer

Næringslivet generelt erkjenner i økende grad viktigheten av mangfold og inkludering, noe PLC jobber med og fronter viktigheten av. Foto: Getty Images

«Jobber du offshore? Kult!» lyder alltid tilbakemeldingene jeg har fått da jeg har hatt offshorestillinger.

Å jobbe ute i Nordsjøen er spennende, interessant, gir en følelse av å ha en eventyrjobb og at man er en del av noe større – Norges oljeeventyr. Å se havet strekke seg så langt man kan se og skimte lyset fra andre installasjoner er et privilegium veldig få får oppleve. Å være jente der ute er bare positivt – det er et unikt og inkluderende arbeidsmiljø. Offshore- og oljeindustrien har lenge vært en mannsdominert bransje, og det er derfor viktig å våge å være en utfordrer og gå mot strømmen. Jeg kan oppmuntre alle jenter til å satse innen denne industrien – den har så mye å by på, som flere kvinner burde få oppleve og ta del i.

En global bransje

Næringslivet generelt erkjenner i økende grad viktigheten av mangfold og inkludering, noe PLC jobber med og fronter viktigheten av. Bedrifter jobber aktivt for å oppnå kjønnsbalanse i arbeidsstyrken, men dessverre er kvinneandelen offshore fortsatt mye lavere enn ønsket. Å ta et karrierevalg innen teknologi som inkluderer en offshorestilling er veldig spennende. Det innebærer å jobbe med toppklasse-teknologi, ha konkurransedyktig lønn og ha mange karrieremuligheter. Det er en global bransje som også åpner opp for en jobb internasjonalt for de som er eventyrlystne. Oljeindustrien jobber aktivt med å bidra inn mot det grønne skiftet ved å blant annet redusere CO2-utslipp og elektrifisere sokkelen, og har i den forbindelse mange spennende og innovative prosjekter gående for å nå våre overordnede klimamål. Å være en del av transformasjonen ved å aktivt delta fra innsiden er det samme som å være sikret en god og spennende jobb i mange tiår fremover.

Et godt valg

PLC ble opprettet i en nedgangsperiode i 2015 og et av argumentene den gang var et sterkt ønske om å nå ut til flere kvinner hvor det var rom for å snakke høyt om viktigheten av mangfold og inkludering. Kvinner bringer unike perspektiver og talenter inn i bransjen, har gode ideer til vekst og innovasjon, og vi representerer tross alt halvparten av befolkningen. Vi må ha jentene med!

Å velge en karriere innen offshore- og oljeindustrien er et godt valg for jenter, både fordi det gir unike personlige og profesjonelle muligheter, og fordi deres tilstedeværelse er avgjørende for næringens fremtidige vekst og bærekraft. Jenter må ta en større plass når det gjelder å forme denne industrien sin fremtid og sikre energibehovet i verden.

FAKTA

PLC (Petro Ladies Club) ble opprettet i 2015, og er et nettverk for kvinner i energisektoren. Det er en profesjonell arena hvor vi fokuserer på å bygge relasjoner og styrke mangfoldet i bransjen. Vi har vanligvis tre events i løpet av året hvor noen er rene kvinnenettverkstreff, mens andre er arrangementer som er åpne for alle, både når det gjelder kjønn og bransje. PLC sine verdier er Inspirasjon, Samarbeid, Felleskap og Pågangsmot. PLC har en stor følgerskare på SoMe – følg oss gjerne på LinkedIn, Instagram og Facebook @petroladiesclub

Av Vivien Helen Vestre, Co-founder & Styremedlem PLC

Next article