Home » Karriere i Havindustrien » Vil du gjøre en forskjell, så velg realfag
Karriere i Havindustrien

Vil du gjøre en forskjell, så velg realfag

President Elisabet Haugsbø i Tekna er selv et eksempel på at en ingeniørutdanning kan brukes til mye forskjellig. Foto: Mikkel Moe/Tekna

Sjansen er stor for at du får jobbe med noe som både er gøy og meningsfullt om du velger å bli ingeniør, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

Tekna har en klar oppfordring til deg som lurer på hva du skal bli: velg en utdanning innen teknologi og realfag. Da er du nærmest garantert å få deg en interessant, utfordrende og meningsfylt jobb. I tillegg kan du trolig gå rett ut i jobb når studiene er ferdig.

Det er nemlig stor mangel på folk med disse utdanningene ute på arbeidsplassene. Og det er heller ikke mye tvil blant dem som lager analyser for framtida – behovet for ingeniører og teknologer kommer bare til å øke. Det handler om at oppgavene vi må løse framover veldig ofte roper på en ingeniør, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

– En av de største oppgavene i årene som kommer, blir å løse klimakrisen og gå over til fornybare energiformer. Det kommer til å kreve teknologiske løsninger som ingeniører er med og utvikler. Samtidig skal vi også digitalisere, ta vare på naturen, fjerne plast i havet, bygge mer miljøvennlige hus og mye mer, teknologi og naturvitenskap trengs overalt, sier Haugsbø.

Tekna er den største fagforeningen for arbeidstakere med mastergrad i teknologi eller naturvitenskap, og har over 103 000 medlemmer. Haugsbø er Teknas øverste politiske leder og representant for medlemmene.

Flere må velge realfag

Havvind er en bransje der det kommer til å bli et stort behov for ingeniører og teknologer framover. En rapport fra Tekna og Norwegian Offshore Wind har beregnet at havvind kommer til å trenge mer enn 20 000 flere folk i 2035 sammenlignet med i dag. 6 600 av dem må ha masterutdanning. Havvind er ikke alene om å trenge spesialister framover. Tekna er opptatt av at om vi skal greie å løse alle utfordringene vi står overfor, så må flere få oppdage gleden i realfagene og alle mulighetene de gir.

– Realfag er verken farlig eller vanskelig, men veldig gøy! Og en inngangsport til å kunne jobbe med de viktigste spørsmålene i vår tid. Her er det gode muligheter for å bli med og gjøre en forskjell, sier Haugsbø.

Det er også lett å få seg jobb: Teknas siste arbeidsmarkedsundersøkelse viser at ni av ti av alle nyutdannede teknologer og realister var i jobb fem måneder etter at de avsluttet studiene.

Utdanninga kan brukes til mye

Selv har president Elisabet Haugsbø en mastergrad fra kybernetikk og robotikk på NTNU i Trondheim. Det er en utdanning der du lærer om hvordan systemer fungerer, hvordan systemene påvirker hverandre og hvordan de kan modelleres og reguleres.

Utdanningen har ledet Haugsbø inn i ulike jobber. Hun har vært etisk hacker i et stort rådgivningsselskap, hun har vært med å utvikle et slags «Google maps» for havet, og hun jobber nå med å hjelpe bedrifter med å ta IT-sikkerhet på alvor.

Det er typisk for ingeniørutdanninger at de kan brukes til mye forskjellig, forteller Haugsbø.

– En ingeniørutdanning er en god, generell utdanning, der du lærer deg å løse problemer. Med den kunnskapen kan du løse mange forskjellige oppgaver i veldig ulike jobber. Uansett er sjansen stor for at du får gjøre noe meningsfullt, sier hun.

Neste artikkel