Skip to main content
Home » Karriere i industrien » 80 ulike yrkesgrupper vil bli representert i Sydvaranger
Sponset

Sydvaranger Drift AS i Bjørnevatn, ved Kirkenes, har fått nye eiere, og skal starte opp igjen gruvedriften innen nærmeste framtid. Da vil de trenge personell innenfor 80 ulike yrkesgrupper. I hele spennet fra ufaglært til personer med doktorgrad.

Gruvedrift har en lang og rik historie i Sør-Varanger. Sydvaranger var i drift fra 1910 til 1997.

11 år senere ble gruven rehabilitert, og i 2009 var driften i gang igjen fram til jernmalmmarkedet ble så svak i 2015 at drift ikke lengre var lønnsom.

Nå er markedet i sterk vekst, og de nye nordamerikanske eierne Tacora Resources Inc har besluttet å starte opp ny drift i Sør-Varanger i nær fremtid.

– Jeg ser fram til å bli med på det spennende prosjektet i å starte opp Sydvaranger igjen, sier Per Nilssen som tiltrer som gruvesjef i Sydvarangers gruve i Bjørnevatn fra 1. oktober 2022.

Per Nilssen

Gruvesjef

Vil trenge mye personell 

 – For at vi skal kunne nå våre mål, så kreves det hardt arbeid og motiverte og engasjerte medarbeidere. Vi kommer til å ha ett internasjonalt sammensatt team med ansatte fra forskjellige deler av verden, sier personalsjef Anita Kurthi.

Når gruven er i drift, vil de ha rundt ansatte i tillegg til personell fra ulike underleverandører.

Sydvaranger har derfor mange spennende karrieremulighetene å tilby.

– Gruvedrift er egentlig en stor og komplisert logistikkoperasjon. For å drive en gruve rasjonelt og effektivt trengs det, i tillegg til gruveoperatører, ansatte som har kompetanse innen HMS og miljøkartlegging, geologi, landmåling, vedlikehold med mer, sier Gruvesjef Per Nilssen.

– For å foredle malmen til et salgbart jernkonsentrat vil vi ha behov for prosessoperatører, metallurger/ prosessingeniører og laboranter for å nevne noen.

Det er viktig at alle faggruppene jobber på tvers som et team. Det vil kreve ledere som i tillegg til sin fagkompetanse også interesserer seg for og klarer å involvere alle ledd i forbedringsprosesser slik at bedriften utvikler seg i henhold til målene som er satt, sier han videre

Sydvaranger Gruve. Foto: Kristoffer Johansson

Skal utdanne eget personell

I Sydvaranger vil en ha mulighet til å vokse kjapt i rollen man får tildelt, og det er ikke lang vei opp til toppen da det finnes så utrolig mange muligheter.

– Ved at det er et trangt arbeidsmarked tar vi sikte på å utdanne mye av vårt eget personell, sier HR Rådgiver Silje Jespersen Rønningsen.

– Hos oss kan en begynne som ufaglært og ta fagutdannelse mens man er i jobb, eller man kan begynne som faglært for så å bygge videre på den utdannelsen eller innenfor det faglige interessefeltet man har. Det er rett og slett uante muligheter for dem som vil, sier Silje videre.

Null-utslipps-bedrift innen 2030

– Det er det som er vår visjon, sier personal og administrasjonssjef Anita.

– Planen er å skape langsiktig drift basert på de mest moderne og bærekraftige prinsippene for gruvedrift. Vi kommer blant annet til å satse sterkt på digitalisering og på de områder hvor det er mulig bytte bort forurensningskilder med nye grønne løsninger.

Sydvaranger er medlem i ekspertgruppen som jobber med TSM (Towrads Sustainable Mining), som blant annet har som en av sine forpliktelser å drive med best mulig miljøpraksis.

– Vi har startet med implementering av rapporteringsprogrammet «TSM – Bærekraftig i bergindustrien» for å styrke bærekraftsarbeidet.

– Det er veldig mye nytt som skjer i denne bransjen, og vi jobber med å forbedre driften i tråd med de aller mest moderne prinsippene for bærekraft og effektivitet, sier personal og administrasjonssjefen.

Av Oddvar Meyer

Next article