Skip to main content
Home » Karriere i industrien » Norges mest framtidsrettede fagskole: – Der fagmiljøer møtes og kompetanse utvikles
Sponset

Fagskolen Innlandet har som mål å levere fleksible og yrkesrettede ut­danninger tilpasset ny teknologi og nye trender, i tråd med de faktiske behovene som etterspørres i arbeidslivet. På den måten skal man gi landets beste utdanningstilbud innenfor høyere yrkesfaglig utdanning – på Gjøvik.

Basert på Innlandets behov for kompetanseutvikling, tar Fagskolen Innlandet imot studenter fra hele Norge. Årlig utdannes rundt 1700 studenter innenfor tekniske fag, landbruksfag, helse- og oppvekstfag, samt økonomi- og ledelsesfag.

Fagskolen Innlandet er en av landets største ­offentlige fagskoler. Les mer her!

Utdanner menneskene Norge trenger

Nærmere hundre ansatte med teoretisk ut­dannelse i kombinasjon med relevant erfaring fra yrkes­livet, utdanner framtidens fagarbeidere basert på behov som til enhver tid etterspørres i arbeidslivet.

– Gjennom både hel- og deltidsstudier, samt kortere modulbaserte studieløp, skal vi sørge for kontinuerlig utvikling av studentenes og de ansattes kompetanse. På den måten skal vi bli arbeids­livets foretrukne læringsarena og samarbeidspartner for utvikling av høyere yrkesfaglig kompetanse, forteller rektor ved Fagskolen Innlandet, Gard Tekrø Rolid.

Gard Tekrø Rolid

Rektor ved Fagskolen Innlandet

Arbeidslivets skole

Undersøkelser som årlig gjennomføres av NHO, viser at kvinner og menn med utdannelse fra fagskolene er svært ettertraktet i arbeidslivet. Over 50 prosent av organisa­sjonens medlemsbedrifter har behov for ansatte med fagskolebakgrunn.

– Samarbeid med arbeidslivet er veldig viktig for skolen. Vi har tett dialog med lokale og nasjo­nale virksomheter, og kanskje spesielt Raufossindustri­en. Sammen med bedriftene utvikler vi oss hele tiden, og etablerer kurs og moduler som skal gjøre fagarbei­dere bedre rustet i møte med ny teknologi og kompe­tansekrav, poengterer Tekrø.

– Vi utdanner menneskene Norge trenger!

Hos Fagskolen Innlandet finner du studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse. Les mer her!

Framtidsrettet utdanning

I framtiden skal skolen blant annet gi flere tilbud innenfor grønne, miljøvennlige og bærekraftige studier, spesielt innen jord- og skogbruk.

– Vi har en målsetning om å øke antall studenter med ti prosent hvert år. Dette er realistisk, fordi både statlige og fylkeskommunale myndig­heter ønsker å satse på fagskolene og høyere yrkesfag­lig utdanning. Vi er en nødvendig innsatsfaktor for et Norge i betydelig omstilling, sier Tekrø.

– Studentene er våre kunder, og de måler oss på om vi er veien til nye muligheter, og spennende jobber som arbeidsmarkedet etterspør, utdyper han videre.

Studiebyen Gjøvik

Sammen med NTNU Gjøvik og HØFY (Høyskolen for Yrkesfag), danner Fagskolen Innlandet «Campus Gjøvik», et område som består av rundt 5000 dyktige studenter som tar sin akademiske eller yrkesfaglige utdannelse her på Gjøvik.

– Jeg er usikker på om folk egentlig er klar over hvilket studiested Gjøvik har utviklet seg til å bli gjennom de siste åra, og hvilke muligheter dette gir oss som by, undrer Tekrø.

– Jeg håper vi tar studen­tene godt imot, at de får en god opplevelse mens de bor her på Gjøvik, og at enkelte kanskje velger å realisere sine ambisjoner i noen av regionens spennende bedrifter. Alle mu­lighetene burde i hvert fall ligge til rette for det, avslutter en offen­siv rektor for Fagskolen Innlandet.

Les mer på fagskolen-innlandet.no.

Av Christian Geelmuyden

Next article