Skip to main content
Home » Karriere i industrien » Stolt over å jobbe i forsvarsindustrien
Sponset

Ingrid Jensen og Bjarte Weum Iversen er to unge KONGSBERG-ansatte, som er stolte over å bidra til Norge og NATOs sikkerhet.

– Jeg har reflektert mye over at jeg jobber i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi bidrar til landets totalforsvar, både gjennom det tette samarbeidet med Forsvaret og NATO-land, sier Ingrid. Hun jobber som operatør i produksjonen av polymerkompositt-deler til kampflyet F-35, mens Bjarte er prosjektingeniør i missilavdelingen.

Ingrid Jensen

Operatør i produksjonen av polymerkompositt-
deler til kampflyet F-35, KONGSBERG

– Det er viktig at landet kan forsvare seg. Kampen om ressurser og landområder vil nok alltid være der, og uten et forsvar kan man lett bli overkjørt. Verden hadde vært et bedre sted uten våpen, men dette handler om maktbalanse, og retten til å forsvare seg. Vi kan ikke late som om det ikke er sånn, mener han.

– Norge har verdens strengeste eksportlovverk gjennom UD, og det er vi glade for. Det betyr at det tas grundige vurderinger om hvor og til hvem vi får eksportere. 

Bjarte Weum Iversen

Prosjektingeniør i missilavdelingen, KONGSBERG

– Redder liv

– Jeg er stolt over at vi leverer produkter i toppsjiktet, løsninger til forsvarsformål, som skal ha svært høy kvalitet og lang levetid. Forsvarsmateriell må tåle store påkjenninger og fungere i ekstreme situasjoner, slik at soldatene kan løse oppdrag på en sikker måte. Det beskytter både militære og sivile liv, skyter Ingrid inn.

Hun forteller at KONGSBERG har et omfattende samarbeid med andre teknologiselskaper og læresteder hjemme og ute, og mener det er en styrke for Norge og NATO.

– Vi samarbeider ikke bare i forsvarsdomenet, men også med høgskoler og universiteter. Det er en styrke og investering i fremtiden, ikke bare for oss, men for utdanning og sysselsetting. Selv har jeg hatt lærlingtiden frem til fagbrev her, gjennom K-Tech, noe jeg har vært svært fornøyd med, forteller hun.

Foto: Eldar Šabanovič

– Blir stolt

Ingrid arbeider med overflatebehandling av polymerkompositt-deler til F-35-flyene, som er Norges nye kampfly, mens Bjarte jobber som ingeniør på programvare-siden av missilproduksjonen.

– Mange av produktene er relativt komplekse. Funker ikke programvaren, hjelper det ikke at det mekaniske fungerer. Det fordrer at programmeringen er feilfri. Vi gjennomfører grundig testing sammen med kunden, med ekstremt strenge sikkerhetskrav, forklarer han.

Teknologien i Joint Strike Missile, som inngår i kapabilitetene til F-35, er så avansert at den kjenner igjen målet og treffer ikke materiell eller infrastruktur den ikke er tiltenkt, og vil selvdestruere om målet ikke er funnet.

– Ville du anbefalt KONGSBERG til en venn som står foran karrierevalg?

– Uten tvil! Selv har jeg en tvillingbror som jobber her, og kan ikke nekte for at jeg begynte her fordi jeg hadde hørt om det gode miljøet, og følte at jeg ble veldig godt mottatt. Alt gjøres ordentlig, i et internasjonalt og konkurransepreget miljø. Ingrid følger opp:

– Jeg er veldig fan av alt sammen, og får bidra til noe som er større enn meg selv. Vi er kanskje ikke så store som forsvarsindustri globalt, men er i verdensklasse når man ser på produktene. Da bærer du stoltheten utenpå. Dette er 200 års nasjonal historie, med alle kollegene og de unike underleverandørene i Norge, en historie jeg får være med på å videreføre, avslutter hun.


Ledende romnasjon

FOTO: KONGSBERG NANOAVIONICS

Norsk industri er i spissen for utvikling av europeisk romteknologi. Christina Aas, direktør for SmallSat Programs i KONGSBERG, trodde ikke vi skulle komme dit.

– Romkapasiteter bidrar til at vi kan dekke større områder raskere. Vi satser stort på romteknologi, og er unikt posisjonert for å tilby et integrert system for maritim kommunikasjon og overvåkning i nordområdene. Vi har høy kompetanse innen sensorer, kommunikasjonsteknologi, satellittplattformer og storskala dataanalyse, sier hun.

Christina Aas

Direktør for SmallSat Programs, KONGSBERG

Hun er også glad for konsernets medeierskap i Andøya Space, med adgang til Norges kommende Spaceport.

– Med den blir vi responsive, og får opp satellitter som effektiviserer europeisk forsvarsevne.

Bedre forsvarskapasitet

– Fremtidens våpensystemer vil ha satellittkapasitet, så satellitter vil gjøre informasjonsinnhenting og kartlegging mer effektiv, og gir mye bedre utnyttelse av Norges forsvarskapasitet.

– KONGSBERG er Nordens-ledende på feltet, og trekker norsk industri inn i de europeiske forsvarsutviklings-programmene, som bidrar til å gi Norge økt evne til innovasjon og teknologiutvikling.

– Jeg har jobbet i bransjen i nær 15 år. Da jeg startet, trodde jeg ikke at Norge skulle bli en ledende romnasjon, for det er vi blitt, med en rekke satellitter i bane. Vi har verdens største bakkenettverk, og en spaceport på vei, så en blir jo stolt over å få være ingeniør i det norske rommiljøet.


– Drømmejobb for problemløsere

FOTO: MAGNUS BJØRNNES FOTO: MAGNUS BJØRNNES

IKT og programvare er kanskje ikke det første vi forbinder med KONGSBERG, men selskapet er landets største programvarehus.

– Vi jobber bredt på svært mange felt, fra det smale og forskningsdrevne, til datafangst og systemintegrasjon, med god anledning til å begrave seg i tunge tekniske løsninger, men også å få oversikt og sy løsningene sammen. Mange av løsningene er egenutviklet, og jeg, som liker å løse tekniske nøtter, kunne ikke hatt en bedre jobb. En god ting med å være så store, er at det er lett å finne sin egen nisje, sier software jobbleder, Erik Solum.

Erik Solum

Software jobbleder, KONGSBERG

– Som del av forsvarsindustrien skal vi hele tiden balansere de tradisjonelle produktene og ny teknologi, og å finne løsninger i skjæringspunktet, det tror jeg tiltaler mange. Vi kommer tett på Forsvaret og de som skal bruke løsningene, og det er ekstremt motiverende.

Gode muligheter

Solum mener KONGSBERGs størrelse og varierte fagområder bidrar til gode utviklingsmuligheter.

– Her kan du bli ekspert på eget fagfelt, samtidig som du får innsikt som gir overblikk, både teknisk og administrativt. For de som liker å jobbe med prosesser, er det mulig å fokusere på det, sier han.

– Vi har sterkt fokus på lederopplæring, og høy andel intern rekruttering til ledelse, men vi har også gode opplegg for faglig etterutdanning og spesialisering, så om det fins noen problemløsere uti der, er KONGSBERG stedet.

KONGSBERG

Med 12 000 ansatte støtter KONGSBERG direkte og indirekte 30-40 000 årsverk i Norge, og er en nasjonal kompetansearena innen flere tekniske fag og yrkesfag.

Sammen med videregående skoler og universiteter støtter de utdanningen og bidrar til interessen for tekniske fag for fremtidens arbeidsmarked.

Sammen med sine 1500 underleverandører fra alle landets fylker, leverer KONGSBERG verdensledende produkter til Forsvaret.

Norskutviklet forsvarsteknologi er internasjonalt konkurransedyktig, og bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og kompetanse til landet.

Har rekrutteringsprogram for 4700 nye medarbeidere de neste tre-fire år, hvorav over halvparten til forsvarsvirksomheten.

Les mer på kongsberg.com

Av Jarle Petterson

Next article