Skip to main content
Home » Karriere i industrien » Utdanner Morgendagens ledere innen havbruksnæringen
Sponset

Høyere lederutdanning innen havbruk har vært savnet av næringen. Trøndelag høyere yrkesfagskole er en skole som aktivt lytter til næringslivet. Slik blir det nye utdanninger av.

Tidligere har man ikke hatt mulighet til å ta høyere fagutdanning innen havbruk. Dette har fagskolen tatt på alvor. I tett samarbeid med havbruksnæringen har de skapt morgendagens lederutdanninger til en næring i rask utvikling. Utdanningene er de første i sitt slag i Norge. Studiene «Ledelse i havbruksoperasjoner» og «Ledelse i sjøbasertakvakultur» har hatt høye søkertall, og har fått gode tilbakemeldinger fra studentene.

En som er meget fornøyd med studiene er Tore Johan Strømmen fra Hitra.

– Her lærer jeg ikke å skru sammen en bolt, men hvorfor jeg skal skru sammen bolten, forteller han beskrivende.

Til daglig jobber Strømmen hos Lerøy Midt. Han fremhever at den tverrfaglige tilnærmelsen i studiet er helt unik.

Ledelse som en rød tråd

– Foruten at ledelse går igjen som en rød tråd, er det spesielle at studiet kombinerer teknologi og biologi. I praksis betyr det at den som jobber på servicebåten skal forstå fiskehelse.

– Samtidig som den med utdanning innen fiskehelse skal forstå brønnbåter og de begrensningene som de har, sier Strømmen.

– Havbruksnæringen i Trøndelag kjennetegnes av sin store endringsvilje, dynamikk og behov for rask tilgang til ny kunnskap og kompetanse. Fra næringen selv pekes det på viktigheten av at utdanningsinstitusjonene er tett på næringslivet. Derfor har vi hatt samlinger både i Namdalen og på Frøya. Det ønsker vi å fortsette med, sier Kvaløy.

Kåre Kvaløy

Avdelingsleder Trøndelag høyere yrkesfagskole Ytre Namdal

Laksen er den nye Oljen

Fleksibiliteten med samlinger både i Namdalen og Frøya, samt at studiet er tilrettelagt slik at man kan ta det mens man er i full jobb, var viktig for Strømmen når han valgte å søke fagskolen. Samtidig ser han at behovet for økt kompetanse innen havbruksnæringen er voksende.

– Teknologien og utstyret som er i bruk er i dag noe helt annet enn for 10 år siden. Dette gjør det også mer krevende å ta lederrollen i de mange operasjonene og daglige drift innen havbruksnæringen. Dette gjør det viktig å alltid være på tå hev i en næring i rivende utvikling, sier Strømmen og sammenligner med lederne i oljenæringen som gikk fra å være «halvamatører» til høyt utdannende ingeniører for noen få tiår siden.

Dette er en sammenligning Kvaløy kjenner seg igjen i.

– Laksen er den nye oljen og vi utdanner morgendagens samfunnsbyggere og ledere, avslutter Kvaløy.

Les mer og søk fagskoleutdanning i dag på thyf.no

Neste søknadsfrist er 15.april 2023

Next article