Home » Karriere i industrien » Vil inkludere flere grupper i rørlegger-yrket
Sponset

Håndverks-bransjene i Norge roper på faglært ungdom. Rørleggerkjeden VB har et spesielt fokus på inkludering, likestilling og rekruttering av jenter. Men det er ikke for sent å satse på yrket, selv om du valgte en annen retning på skolebenken.

En stor andel av dem som tar fagbrev som voksne, har et viktig felles kjennetegn; de er motiverte. Etter å ha jobbet i et annet yrke, tar de gjerne et bevisst og målrettet valg, når de bestemmer seg for å velge ny utdannelse. I tillegg er de fleste godt kjent med hva det vil si å jobbe, og hva som forventes av en arbeidstager, men de unge er også veldig velkomne.

Børge Aanestad

Leder salg og markedsføring i VB

– Det er mangfold som skaper liv og utvikling på arbeidsplassen, unge og eldre, kvinner og menn, med forskjellig kunnskap og erfaring i bagasjen, mener Børge Aanestad, VBs leder for salg og markedsføring, og viser til at det er mange innfallsporter til yrket.

– Mange tenker nok at mangfold utelukkende handler om Pride-saken, som vi sponser, men i bånn ligger ønsket om at VB skal være en trygg plass å jobbe, der alle kan være seg selv, så vi tar dette ett skritt lenger. Nå er ledergruppen kurset i hvordan vi kan legge enda bedre til rette for dem som åpent har valgt partnere av alle kjønn eller kjønnsidentiteter. Der tror jeg alle i ledergruppen vår lærte noe om hvordan vi kan bedre legge til rette for alle, sier han.

– Jeg pleide jo å tenke at legning var irrelevant, men all erfaring viser at vi må være ekstra bevisst på LHBT+ aspektene, og ta hensyn til dem i rekrutteringen, så vi ikke begrenser tilgangen på talenter i fremtiden, også når det kommer til kvinner.

– Her må jeg nevne rørbransjens Ingeborg-nettverk, oppkalt etter landets første kvinnelige rørlegger, Ingeborg Markussen, som vi nå deltar aktivt i. Vi støtter og anerkjenner jobben de gjør, for å få flere kvinner inn i faget, og lar oss lett rive med av engasjementet deres. Jeg har selv en 18-årig datter, som ennå ikke helt har bestemt seg for yrkesvalg. Jeg tror det er viktig å heie neste generasjon inn i denne bransjen.

Mange muligheter for voksne

– Som voksen er det mulig å omskolere seg ved å bli praksiskandidat. Skal du ta fag- eller svenneprøve på denne måten, forutsetter det at du har dokumentert minst 25 prosent lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring. Vanligvis er dette fem år, men fagbrev på jobb er en annen mulighet.

– Gjennom ordningen, som ble innført høsten 2018, kan voksne som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring – og har noe praksis fra lærefaget – få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev. Ordningen forutsetter ett års praksis på fulltid. Kravene til fagbrev er de samme som for praksiskandidater.

– Et tredje alternativ er 0+4 ordningen, eller det som kalles full opplæring i bedrift. 0+4 står for fire års læretid og null år på skole. Her er det lærebedriften som har ansvar for opplæringen, og du må ta fellesfag og programfag på Vg2 nivå.

Foto: Moxey

Fra kokk og miljøterapeut til rørlegger

I VB har de mange eksempler på ansatte som har gått den veien.

André Wilhelmsen hos VB-bedriften Lofoten Vann og Varme byttet ut kjøkkenredskapene med rørtang, etter ti år som kokk. En kokk har ikke alltid arbeidstider som lar seg kombinere med familieliv. Det var nok den viktigste grunnen til at han valgte seg et nytt yrke. Nå har han jobbet nesten ni år i rørlegger-yrket, og er veldig fornøyd.

– Hvis du trives med å jobbe med folk, være kreativ og skape noe, ha en variert og fleksibel arbeidsdag, og stadig lære nye ting, ja da bør du velge rørleggeryrket, mener han.

Maren Agnete Solheim er fersk voksenlærling, og begynte hos VB-bedriften J & A Rosenlund i 2020. Som ung fikk hun høre at hun, som var så flink, måtte ta allmennfag. Noe hun gjorde, med påfølgende utdanning til barnevernspedagog. Siden har hun hatt forskjellige stillinger på feltet, og trives best med praktiske oppgaver. Savnet etter det, gjorde at hun gikk for omskolering, og det ble rørleggeryrket, fordi hun ser det som et allsidig, teknisk og praktisk fag. Som hun selv sier:

– Jeg liker å bruke huet og sette meg inn i ting!

Maren skal gjennom en læretid på fire år (med fratrekk for tidligere skolegang), før hun går opp til fagprøve. Det siste året i læretiden skal hun gå på skole én gang i uka.

Fremsnakk rørleggerfaget

– Vi firer ikke regnbueflagget når Pride er over. Vi vet at det er da jobben egentlig begynner. Jobben med å øke mangfoldet skjer i det daglige, og for å få flere inn i rørleggeryrket, må vi fremsnakke det, sier Børge Aanestad.

VB Christiania Rørleggerbedrift har to kvinnelige voksenlærlinger. Karoline begynte fordi hun hadde lest om VB og jenter i rørleggeryrket, og kona mente det var på høy tid at hun gjorde det hun lenge har hatt lyst til.

Hun vokste opp på Dovre, i en familie med snekkere og bilopprettere. Selv har hun alltid hatt lyst til å bli rørlegger, men med ADHD og lese- og skrivevansker, var ikke skolegang etter ungdomsskolen et alternativ. I stedet endte hun opp som barista, for en periode også kafeeier, og jobb på Nille.

Hun leste om VB og at det var fint å være jente i kjeden, søkte opp Ingeborg-nettverket, for kvinner i rørbransjen – og satte seg inn i hva det vil si å være kvinne i yrket. Så fant hun muligheten for å bli voksenlærling, og sendte en åpen søknad til et par VB-bedrifter, og fikk napp!

– Vi opplever at VB-kjeden og mange av kjedebedriftene tar ansvar for å rette opp den skjeve kjønnsbalansen i rørbransjen. VB er en tett samarbeidspartner med Ingeborg-nettverket. Når de har fokus på, og måler, kjønnsbalansen, sprer engasjementet seg også til rørleggerbedriftene, sier leder for nettverket, Eli Heyerdahl Eide, som også er fagsjef i Rørentreprenørene Norge.

VB er en landsdekkende rørleggerkjede for både privat- og proffmarkedet. Les mer her.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel