Skip to main content
Home » Karriere i offentlig sektor » Å arbeide for fellesskapets beste: — Derfor har vi valgt en karriere i Riksrevisjonen
Sponset

Vi tok en prat med to ansatte i landets største miljø innen offentlig revisjon om hvordan det er å jobbe i Riksrevisjonen 

— Jeg liker å jobbe i offentlig sektor, fordi jeg får være med å ivareta fellesskapets interesser. I Riksrevisjonen kontrollerer vi at statens pengebruk blir gjort på en riktig og effektiv måte, sier Laila Khan (29) engasjert fra sofaen i øverste etasje i bygget hvor Riksrevisjonen holder til. 

Vi befinner oss i hjertet av Oslo sentrum for å snakke om hennes erfaringer som revisor i det offentlige. Khan, som i skrivende stund har jobbet i tre år i Riksrevisjonen, trives veldig godt med arbeidsoppgavene.

— Å jobbe i Riksrevisjonen gir meg en sterk følelse av tilhørighet og stolthet, mens kollega Peder Dalbæk Bruknapp (38) nikker enig. 

Givende og interessant

— Å jobbe her er interessant og givende fordi vi jobber med store, vanskelige temaer, og vi får lov til å forbedre offentlig sektor og gi feedback, sier han.

Bruknapp har, siden han entret dørene i de freshe lokalene i Oslo sentrum for 12 år siden, jobbet med forskjellige områder, alt fra forsvar til barnevern. De siste årene har han jobbet med klima- og miljørevisjoner og er blant annet del av et team som undersøker om staten arbeider effektivt for å nå Norges klimamål. 

Innen 2030 skal nemlig Norges klimagassutslipp være redusert med 55 prosent og Bruknapp og teamet hans skal vurdere hvordan staten jobber for å nå dette målet – samt komme med anbefalinger om hvordan arbeidet kan bli bedre.

Dette vitner om bredden av muligheter som en karriere i Riksrevisjonen kan gi.

Jobb i Riksrevisjonen

Velkommen som jobbsøker hos oss!

Fleksibilitet i jobben

Det er også andre aspekter med jobben som flere i Riksrevisjonen ser på som positivt. 

Laila Khan peker på at Riksrevisjonen er opptatt av at medarbeiderne har en balanse mellom jobb og fritid som de trives med, og ikke minst at man får interessante oppgaver. 

— Det er det viktigste i denne bransjen for meg, sier Khan engasjert. 

Med en master i offentlig administrasjon og styring, samt en bachelorgrad i regnskap og revisjon, jobber Khan med å sjekke hvordan offentlige midler blir brukt av forskjellige departementer og virksomheter. Hun ser for eksempel på hvordan penger fra statsbudsjettet blir brukt og sørger for at de brukes riktig og til de formålene de er ment for.

— Mitt hovedområde er finansiell revisjon, noe som betyr at vi reviderer statsregnskapet samt regnskapene til statlige virksomheter og departementer. Vi sjekker at regnskapene er korrekt og i tråd med gjeldende regelverk, forklarer 29-åringen fra sofaen. 

Flere utviklingsmuligheter

Khan har benyttet seg av flere av mulighetene for kompetanseutvikling i Riksrevisjonen. Hun fikk blant annet studiepermisjon for å fullføre sin mastergrad i offentlig administrasjon og styring, noe som hevet kompetansen hennes betraktelig. 

For Bruknapp betyr det sterke faglige miljøet mest i jobben. 

— Iløpet av tiden min her har jeg fått andre spennende tilbud, men jeg velger fortsatt å være her. Jeg tør påstå at vi er en av de fremste riksrevisjonene i verden så et faglig miljø som dette er svært sjeldent, sier Bruknapp. 

— Vil bli her

På spørsmål om fremtiden, ser Bruknapp for seg å fortsette i Riksrevisjonen, han jobber prosjektbasert og får dermed mulighet til å fordype seg i nye temaer.  

— Jeg liker å stadig lære noe helt nytt og hoppe fra område til område, noe som kommer av min nysgjerrighet og lyst til å jobbe med komplekse temaer, smiler han.  

— Her finner vi alt fra helt ferske, nyutdannede mennesker, til kollegaer som har vært her i flere tiår. Jeg liker meg veldig godt her og utelukker ikke muligheten til å bli her i mange år, legger Khan til. 

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen gjennomfører kontroller og undersøkelser av departementene, andre statlige virksomheter og statens eierinteresser i selskaper.

Av Kristian Fabrizio

Next article