Skip to main content
Home » Karriere i offentlig sektor » Direktorat med overblikk og givende samfunnsoppdrag
Sponset

I Oljedirektoratet opplever de ansatte gode utviklingsmuligheter, flat struktur og godt arbeidsmiljø – og anledning til å påvirke utviklingen innen et viktig område for landet.

Reservoaringeniør Ann Helen Hansen startet i Oljedirektoratet (OD) like etter studiene fordi hun så for seg at jobben ville by på spennende oppgaver. Geolog-kollega Petter Dischington hadde en litt annen tilnærming:

– I begynnelsen av karrieren jobbet jeg som geofysisk fagspesialist i et serviceselskap. Der fikk jeg smake på en tilværelse der jeg var spesialist på ett felt, men uten bredden jeg opplever her i direktoratet. Det førte til at jeg begynte å ta en videreutdanning innen teknologiledelse og så etter jobb i konsulentbransjen. Men da tilbudet fra OD kom, kunne jeg bare ikke takke nei, sier han og fortsetter: 

– I OD får du i både pose og sekk. Du får jobbe med faget ditt og samtidig muligheter til å arbeide bredt mot mange fagmiljøer. Her har du en oversikt over sokkelen som gjør at du kan se det store bildet og være med og påvirke til det beste for samfunnet. Det gjør at arbeidsdagene blir varierte og meningsfulle, sier Petter.

Tverrfaglige team

OD har tilgang til enorme mengder med data om sokkelen. ODs enorme faktagrunnlag gjør at de som jobber her får et overblikk over norsk sokkel som er unik.

OD er en organisasjon med flat struktur der medarbeiderne er organisert i tverrfaglige team.

– Det er fint å jobbe sammen med folk fra andre fagdisipliner, det er lærerikt og kompetansebyggende. Ved å arbeide slik, får vi også de beste resultatene, forklarer Ann Helen.

– Det føles godt å ha den tverrfagligheten rundt seg. Når du kommer hit, vil du bidra i et tverrfaglig arbeid med mange ulike tema. De kan for eksempel dreie seg om problemstillinger knyttet til regelverk, teknologi eller geologi. Det innebærer at det er en fordel å være lærevillig og fleksibel, sier Petter.

Ann Helen mener at overblikket en får ved å jobbe i direktoratet gir mulighet til å være pådriver for løsninger som kommer hele landet til gode. 

– Dette er annerledes enn å jobbe i olje- og gasselskapene som arbeider for best mulig løsninger for sine egne selskap, sier hun. 

– Samtidig lærer vi mer om det som interesserer oss og muligheter til å styre egen arbeidshverdag. Her kan du få anledning til å drive med det du brenner for, sier Petter.

Jobb i Oljedirektoratet

Oljedirektoratet gir faglige anbefal myndighetene og utfordrer petroleumsnæringen på kompetanse og planer.

Unikt arbeidsmiljø

Siden OD er en liten og flat organisasjon, mener Ann Helen det er liten avstand mellom medarbeider og leder. Det gir muligheter for å ta initiativ til og ansvar for eget arbeid og kompetanseutvikling. 

– Vi får stor tillit fra lederne. Det jobber flotte, kunnskapsrike folk her, som står sammen. Arbeidsmiljøet er unikt. Alle kjenner alle, og alle er villige til å lære fra seg. Kollegene mine er hjelpsomme, inkluderende og faglig sterke, sier Ann Helen.  

– Så må vi ikke glemme at det er en familievennlig arbeidsplass med mange velferdsgoder. For eksempel får vi fri når det er planleggingsdag i barnehager og skoler. Det er stor forståelse i OD for at familielivet er viktig, sier hun.

Det er Petter enig i:

– Vi oppfordres til å øke egen kompetanse og får være med på konferanser, kurs og feltturer. Dessuten syns jeg ikke det skader at alle her har egne, romslige cellekontorer. OD holder til like ved det største friluftsområdet i Stavanger. Det gjør at det er mange som har en fin tur på vei til jobb eller i arbeidstiden. Vi kan nemlig trene en time i uka i arbeidstiden. Vi har også kontor i Harstad med der det er flott natur, sier han.

Avslutningsvis sier Ann Helen: 

– Og så gir OD mulighet til å jobbe med et bredt felt av spennende oppgaver fra olje og gass, til dataforvaltning, havvind, CO2-lagring og havbunnsmineraler. Dette er viktig for samfunnet vårt. 

Om Oljedirektoratet

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I dette arbeidet tas det hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

Les mer på npd.no

Av Jarle Petterson

Next article