Skip to main content
Home » Karriere i offentlig sektor » Meningsfull jobb med stor frihet
Sponset

Khadra og Maja ønsketbegge å jobbe med barn og unge. De synes jobben som nattevakt i Barne- og familieetaten er givende og lærerik.

Khadra Mohammed Abdi har alltid visst at hun ville jobbe med barn og unge.

Hun arbeider som nattevakt for Barne- og familieetaten i Oslo på Bernhard L. Mathisens ungdomsinstitusjon. Bernhard L. Mathisen har plass til fem ungdommer som har omfattende omsorgs- og behandlingsbehov. På institusjonen får ungdommene individuelt tilpasset miljøterapi.

– Jeg liker friheten som følger med nattevaktstillingen. Vi jobber veldig komprimert over noen uker, så har vi langfri. Det gir deg veldig stor frihet siden du jobber færre dager enn de som jobber dag og kveld, sier Khadra Mohammed Abdi.

Hun trives godt i jobben og synes den både er spennende og lærerik.

Jobber ikke alene

Å arbeide nattestid, synes hun ikke er noe problem.

– Vi er alltid to våkne nattevakter. Det gir en ekstra trygghet når vi står i krevende situasjoner, sier hun.

Stort sett er det veldig rolig om natta. Jobben består i å passe på og ivareta ungdommene og tilrettelegge for at de får hvilt om natten. Når det er blitt rolig, har de noen andre praktiske oppgaver. Deretter er det vekking om morgenen, å hjelpe til med frokosten og se til at alle får laget matpakke til lunsj.

Vanligvis starter vakta hennes klokka ti om kvelden og varer til klokka åtte om morgenen. I helgen er det litt annerledes. Da starter hun senere og slutter senere.

Maja Hellerud er utdannet vernepleier og jobber som nattevakt i Barne- og familieetaten ved Grefsenkollen bolig og avlastning. Avlastningsboligen er et tilbud for barn og unge voksne mellom 0 og 23 år med sammensatte funksjonsnedsettelser. Flere er multifunksjonshemmede og boligen tilbyr også palliativ pleie. Noen av barna bor permanent på Grefsenkollen,mens andre er der på avlastning en helg i måneden, annenhver uke eller mer, etter hva som passer familiene best. 

Selv om hun alltid har vært interessert i mennesker, var det tilfeldig at hun begynte å jobbe med utviklingshemmede barn.

– Det var min første jobb etter videregående skole, og jeg trives godt med den, sier hun og legger til:

– Jeg har alltid vært interessert i mennesker og nysgjerrig på annerledeshet. For meg er det meningsfullt å jobbe med mennesker.

Stor fleksibilitet i hverdagen

– For oss som er nattmennesker, så passer arbeidstiden. Det er en egen ro når alle andre sover, og så jobber man ofte lengre vakter av gangen som da gir lengre perioder med fri, sier Hellerud.

Stillingen gir henne større fleksibilitet og muligheten til å kombinere jobb med andre aktiviteter.

Når man jobber om natta, finner man sin egen døgnrytme.

– Selv om jeg i utgangspunktet var et B-menneske, så har jeg nok havnet lenger ned i alfabetet, ler hun.

Barne- og familieetaten i Oslo

I Barne- og familieetaten jobber 960 medarbeidere med et av de viktigste samfunnsoppdragene: å gi hovedstadens barn og unge i sårbare livssituasjoner nødvendig hjelp og omsorg, til rett tid.

Etaten har ansvar for barnevernsinstitusjoner og -tiltak, Barnevernvakten, fosterhjem og avlastningstilbud for barn med funksjonsnedsettelser i Oslo.  

Hos oss jobber miljøterapeuter, psykologer, jurister, statsvitere, vernepleiere, sosiologer, sykepleiere, økonomer, osv. for å nevne noen.

Les mer på oslo.kommune.no

Next article