Home » Karrieremuligheter » – Dette må være en av Norges mest interessante arbeidsplasser
Sponset

UDs aspirantkurs ble starten på en spennende karriere for Sigbjørn Litland og Laila Chedid Hausken. Nå har de tjenestegjort ved det norske representasjonskontoret til Palestina siden 2018. 

Laila Chedid Hausken hadde egentlig planer om å studere medisin etter at hun hadde kost seg med Midtøsten-studier, arabisk og andre fag hun synes var spennende.

– Sommeren 2006 besøkte jeg familie i Libanon. Da jeg satt på evakueringsskipet fra Beirut, som følge av at Israel bombet Hizbolla, innså jeg imidlertid at jeg heller ville jobbe med å forstå hva som ligger bak storpolitikken og lære mer metodisk om forhandlinger, sier hun.

Fordi økonomiske interesser ligger bak det meste, endte hun opp på siviløkonomistudiet på Handelshøyskolen. 

– Og siden jeg ønsket meg en internasjonal karriere, og spesielt å jobbe i Midtøsten, søkte jeg på aspirantkurset til UD. Jeg begynte der i 2014, sier hun.

Laila Chedid Hausken med familien. Foto: privat

Trives i Midtøsten

Nå har hun bodd i Øst-Jerusalem i snart tre år, og dette er en mulighet hun neppe hadde fått uten aspirantkurset. 

– Her trives jeg så godt både på privaten og jobb at jeg har utvidet med et år, sier hun og legger til at det har vært utfordrende å være utstasjonert under koronapandemien.

– Avstanden hjem til familie og venner er absolutt større når flyplasser er stengt og man må iberegne karantene, sier hun.

Studerte russisk

Heller ikke Sigbjørn Litland tenkte på aspirantkurs da han staket ut kursen for fremtiden.

– Jeg hadde naturligvis hørt om diplomater, men som bondesønn fra Trysil var det ikke en naturlig vei å gå, sier han. 

Han ble oppmerksom på at enkelte studievenner siktet seg mot aspirantkurset til UD da han begynte å studere russisk ved Universitetet i Bergen.

– Og etter et praktikantopphold i Riga forsto jeg at utenrikstjenesten både falt i smak og at jeg faktisk kunne egne meg der, sier han.

Sigbjørn Litland i Minsk. Foto: privat

Søkte to ganger

UDs aspirantkurs er et treårig traineeprogram med sikte på fast jobb i utenrikstjeneste. Opplæringen foregår både i Norge og utlandet. Litland begynte på kurset i 2012, og er glad for at han valgte å gå denne veien.   

– Det har gitt både karriere og et liv på flyttefot for meg og familien. Vi lever stort sett som alle andre, men vi kommer samtidig både nærmere noen store verdensbegivenheter og fjernere fra den norske hverdagen, sier han. 

Det var omtrent 500 søkere til aspirantkurset de to årene Litland søkte. Han forteller at han kom til siste runde og intervju med aspirantnemnda første gang, men at han ikke nådde helt opp. Andre gangen gikk det bedre, og han fikk tilbud om plass.

Varierte dager

Både Litland og Hausken kan anbefale aspirantkurset til andre. 

– Jeg tror utenrikstjenesten må være en av de morsomste og mest interessante arbeidsplassene i Norge. Få dager ser like ut, og arbeidsdagene består av både interne møter, der vi oppdaterer hverandre på nyheter og planer på kort og mellomlang sikt, og eksterne møter, som kan være med eksisterende eller mulige prosjektpartnere eller andre det er relevant for oss å møte i forbindelse med dagsaktuelle hendelser og temaer, sier Litland.

– Aspirantkurset passer for dem som ønsker en internasjonal karriere og er interessert i utenrikspolitikk. Etter to år med en kombinasjon av opplæring og praksis i departementet blir du utestasjonert, legger Hausken til.  

Det forventes at aspirantene arbeider ved to etterfølgende utenriksstasjoner, noe som betyr at man som hovedregel jobber ute i inntil seks år før man returnerer til departementet. Deretter veksler man mellom ute- og hjemmetjeneste gjennom hele karrieren.

Av Tom Backe

Neste artikkel