Home » Karrieremuligheter » Få hjelp til å velge med offentlig karriereveiledning
Karrieremuligheter

Få hjelp til å velge med offentlig karriereveiledning

Karriereveiledning
Karriereveiledning
Foto: Getty Images

I Norge finnes det cirka 40 offentlige karrieresentre som tilbyr profesjonell karriereveiledning til alle voksne over 19 år. Her er det enkelt å få gratis hjelp og veiledning hvis du skal foreta viktige utdannings- og karrierevalg.

De fleste karrieresentrene drives i et samarbeid mellom fylkeskommunen og NAVs fylkesledd. Kompetanse Norge, som er et direktorat under Kunnskapsdepartementet, har et særlig ansvar for karrieresentrene:

– Vi skal støtte og utvikle disse sentrene rent faglig og bidra til at det etableres flere offentlige karrieresentre. De får økonomisk støtte fra oss, men vi har også etablert ulike møteplasser, prosjekter og tiltak for å utvikle sentrene, sier Ingjerd Espolin Gaarder som er fungerende seksjonsleder i seksjon for karriereveiledning i Kompetanse Norge.

Veiledning når livet forandrer seg

Det er veldig mange som oppsøker karrieresentrene når de er i en eller annen slags overgangsfase, for eksempel mellom studier og jobb, eller mellom to jobber. Mange oppsøker også karrieresentrene for å få hjelp til hvordan de best kan kvalifisere seg for nye jobber eller vokse videre i karrieren sin.

– Arbeidslivet vi har i dag er i stadig endring og landet vårt trenger en god balanse i tilbudet og etterspørselen etter riktig arbeidskraft. Da er det viktig at kompetansen i befolkningen utvikles slik at samfunnet vårt får tilgang til de ressursene som trengs. Nettopp derfor har disse karrieresentrene en så viktig rolle, fortsetter Espolin Gaarder.

Noen får hjelp til å avdekke hvordan de kan bruke kompetansen sin på nye områder, mens andre får veiledning med etterutdanning som setter dem i stand til å gjøre nye jobber, slik at de ikke faller utenfor arbeidslivet.

– Dette handler i stor grad om å hjelpe folk slik at de klarer å tilpasse seg arbeidslivet slik som det er i dag. Kompetanse er ferskvare, og da er det viktig å fylle på med mer kunnskap slik at ikke det du kan går ut på dato, sier hun.

Et gratis tilbud for alle over 19

Å komme i kontakt med et karrieresenter er enkelt. På kompetansenorge.no/karrieresentre finner du en oversikt. Mange av dem har løsninger der du bestiller time rett fra nettsiden, andre kan du ringe for å bestille time. Karrieresamtalene kan dreie seg om utdanning, opplæring eller jobbsøking, de koster ingen ting og alle samtaler skjer i fortrolighet med en profesjonell karriereveileder og er konfidensielle.

– Alle samtalene er helt individuelle og skreddersys den enkeltes behov. Først kartlegges gjerne yrkesbakgrunn og utdanning, deretter avdekkes det hvilke muligheter som finnes blant utdanningstilbud og i arbeidsmarkedet. En slik samtale hjelper ofte kandidatene til å reflektere over sine egne muligheter sett i sammenheng med ferdigheter og interesser, forklarer Espolin Gaarder.

Gode tilbakemeldinger

Som et ledd i kvalitetssikringen foretas det kontinuerlige brukerundersøkelser av tjenesten. Resultatene er svært gode:

– 90 til 95 prosent av de som deltar oppgir at de er fornøyd eller svært godt fornøyd med tilbudet og syns de har hatt utbytte av veiledningen. Det viser at tjenestene fungerer godt. Så hvis du trenger litt hjelp til å vurdere egen karriere er kanskje dette tilbudet noe for deg også, konkluderer Espolin Gaarder.

Av Tom Backe, 

Neste artikkel