Home » Karrieremuligheter » Flere muligheter innen elektrofag
Karrieremuligheter

Flere muligheter innen elektrofag

Elektrofagene er mer teoretiske enn de andre yrkesfagene, fordi kunnskap om matte og fysikk er nødvendig for å kunne beskrive hva elektrisitet er. Foto: Getty Images

Mens mange yrkesfag tviholder på det kjente og kjære, er elektrofaget fremtidsrettet og på utkikk etter nye muligheter.

Halvparten av norske elever velger yrkesfag på videregående skole, det største antallet i Norden. Yrkesfagarbeidere er helt avgjørende for at samfunnet vi lever i skal fungere. Fagsjef for utdanning i Nelfo, Svein Harald Larsen, er fornøyd med dagens nivåer, spesielt for elektrofaget.

– Vi har en stabil mengde elever og vi jobber kontinuerlig for å ha en oppdatert læringsplan. Det er i elektrofaget vi ser størst muligheter for utvikling og vekst i tiden som kommer, sier han.

Variert opplæring

Elektrofaget følger hovedmodellen for yrkesfaglig utdanning med to år i skole og to og et halvt år i lære. Larsen erkjenner at elektrofaget er mer teoretisk enn andre yrkesfag, men poengterer at det fører til flere spennende muligheter.

– Elektrofagene er mer teoretiske enn de andre yrkesfagene, fordi kunnskap om matte og fysikk er nødvendig for å kunne beskrive hva elektrisitet er. Det å forstå grunnleggende prinsipper for elektrisitet er helt nødvendig for å kunne ivareta elsikkerhet og personsikkerhet i elektriske installasjoner. På den annen side er elektrofag også et praktisk fag som krever opplæring i praktiske ferdigheter, sier han.

På videregående er første skoleår på elektrofag likt for alle, etter det kan man spesialisere seg. Det er mange retninger man kan velge å spesialisere seg innen, flere svært innovative og fremtidsrettet. Blant annet kan elevene velge å fordype seg i automatisering, elenergi eller data og elektronikk.

Etter skolegangen går elevene normalt inn i en rolle som lærling i en bedrift hvor de får nyttig erfaring og et nært innblikk i arbeidslivet.

– Det er en utrolig nyttig erfaring for elevene å få jobbe i praksis i bedrifter. I tillegg synes de det er morsomt å få ta del i næringslivet før de har fagbrev. Lærlingordningen gjør også at elevene får det enklere å søke jobb når de er ferdige med utdannelsen, sier Larsen.

Økt behov

Nelfo jobber for at elektrofagene alltid skal være relevante og oppdaterte. Med den raske teknologiske utviklingen vi ser i dag har Nelfo en utfordrende jobb. Historisk har behovet for yrkesfagarbeidere og elektrikere vært noe konjunkturdrevet. Når det bygges mye nytt er det behov for flere nyinstallasjoner, flere elektrikere og skolene tar inn flere elever. Når det bygges mindre går det andre veien.

Likevel vil man kunne argumentere for at den teknologiske utviklingen vi ser i dag vil skape et behov for flere elektrikere i tiden som kommer. Blant annet sensorteknologi og ”smarte hjem” vil trolig dra denne trenden.

– Vi ser en voldsom utvikling i teknologi, og dagens unge er mer teknologisk kyndige og interesserte enn vi har sett før. Med denne utviklingen blir sensorteknologi og smarte enheter mer og mer utbredt. Det skaper et behov for fagfolk som kan bygge, sette sammen og forstå funksjonaliteten i tillegg til å vedlikeholde. En elektriker trenger dermed å adoptere mer og ny kompetanse for å kunne møte disse utfordringene. Det er noe vi stadig jobber med i Nelfo, avslutter Larsen.

Av Mikkel Viermyr, 

Neste artikkel