Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » Ja til læring utenfor klasserommet!
Karrieremuligheter

Ja til læring utenfor klasserommet!

Barn med VR-briller
Barn med VR-briller
Foto: Getty Images

Nettverket «Ut av klasserommet» samarbeider for å kunne tilby gode læringstilbud for skolen. 

Norges Bank, KS, NHO og Engineerium har nylig gått sammen om å styrke informasjonen om læringstilbudet utenfor skolen. Formålet med nettverket er først og fremst å synliggjøre de gode tilbudene, men også å dele felles erfaringer og kunnskap på drift og utvikling. Nettverket er tett knyttet opp til forsker- og formidlingsmiljøer, forteller Hilde Kristin Bendixen, leder i Norges Banks Kunnskapssenter.

Avbrekk i skolehverdagen

«Ut av klasserommet» består av sentre som har over 20 års erfaring med å ha skoleklasser på besøk. Sentrene tilbyr samfunnsaktuelle og engasjerende læringsspill for skoleklasser. De har en felles visjon om å gjøre læringen til noe som er interessant og gøy, og for elevene er et besøk på et læringssenter et fint avbrekk i skolehverdagen. Primærmålgruppen er skoleelever og studenter, men man retter seg også mot andre aktuelle grupper.

Framtidens utdanning

De aller fleste er enige om at det må skje en endring i hvordan barn og unge tilegner seg kunnskap.

– Mange av lærerne vi har på besøk i sentrene er opptatt av alternative læringsmåter for å få en mer dynamisk skolehverdag og et bredere engasjement hos elevene. Å ta turen til en mer teknologisk og interaktiv læringsarena kan være et viktig supplement til lærebok og klasseromsundervisning. Dessuten lærer alle elever ulikt og vi ser at de interaktive læringsspillene favner alle typer elever. Vi har også hørt lærere si at elevene lærer mer på to timer hos oss, enn på et halvt år med læreboka, forteller Bendixen.

Oljeingeniør og økonom for en dag

På NHOs besøkssenter lærer elever om samspillet mellom næringsliv og velferd i samfunnet gjennom dialog, filmer og spill. Kommunespillet i KS Besøkssenter er et interaktivt læringsspill der elevene er samfunnsplanleggere for en dag, og lærer om lokaldemokrati og hvordan en kommune styres. Spillet Horisont i Norges Banks kunnskapssenter lærer elevene hvordan en moderne økonomi er skrudd sammen, og de får føle konsekvensen av egne økonomiske valg på kroppen. Engineerium tilbyr et interaktivt læringsspill om olje og gass, teknologi og innovasjon, og hvor elevene får prøve seg som ingeniører. I løpet av spillet henter elevene inn viktig informasjon om HMS, miljø, teknologi, olje og gass, og ved å jobbe i team skal elevene finne innovative løsninger for oljefeltet.

Mer gøy enn forelesning

De ulike pedagogiske oppleggene dekker generell del og kompetansemål i flere læreplaner på ungdomstrinn og videregående skole, og kan brukes i mange ulike fag. Norges Banks spill Horisont er for eksempel tuftet på læringsmålene i samfunnsøkonomi, men har erfart at læringen treffer flere målgrupper, som elever på høyskole og tiende klassetrinn. De testet læringseffekten på studenter i samarbeid med BI, og elevene lærte litt mer på forelesning, men likte utdanningsaktiviteten bedre. Konklusjonen ble at skolen og kunnskapssenteret er gode sammen. Senteret planlegger flere tester og undersøkelser. Dette gir god informasjon og er et viktig bidrag i den videre utviklingen av sentrene.

Er du interessert i å høre mer om «Ut av klasserommet»? Alle fire sentrene er tilstede på SETT-dagene. Du finner dem på stand B:25. På samme tid lanseres, www.utavklasserommet.no, og vi kommer på Facebook.

Next article