Home » Karrieremuligheter » Livslang læring – en nødvendighet!
Sponset

– Jeg har nok etter tidligere utdanninger tenkt at «nå har jeg endelig avlagt min siste eksamen». Men med de raske endringene som skjer både i samfunnet generelt og innenfor det jeg jobber med spesielt er det bare å innrømme det; vi trenger faglig påfyll gjennom hele arbeidslivet for å kunne gjøre jobben vår godt nok!

Det sier Øysten Bakke (43), som sammen med Veronica Rundberget (34), Jostein Busterud (27) og Kristine Eriksen (29), har satt seg på skolebenken igjen. De fire studerer Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, som tilbys ved Høgskolen i Innlandet.

De tre andre stemmer i Øysteins motivasjon for å sette seg tilbake på skolebenken.

– Jeg ønsker rett og slett å bli flinkere i jobben, sier Jostein Busterud som jobber som miljøterapeut på Vien-senteret i Hamar. Jostein har en bachelorutdanning i barnevern fra før. Barnevernfaget er i utvikling hele tiden, og vi som jobber med barn og unge må henge på, sier han.

Veronica Rundberget jobber som kommunelogoped i Grue kommune, og har blant annet tatt en masterutdanning i spesialpedagogikk.

– Jeg ser at behovet for tverrfaglig kunnskap om sammensatte utfordringer som barn og unge står overfor i skole og barnehage øker, og da må vi som jobber med barn og unge skaffe oss slik kompetanse. Jeg ønsker å kombinere logopedi med psykososialt arbeid i skole og barnehage.

Ta i bruk ny kunnskap

– Utviklingen i samfunnet, som også drives av forskning og kunnskapsutvikling, gjør det nødvendig med jevnlig faglig oppdatering, mener Kristine Eriksen. Hun jobber som pedagogisk leder i en barnehage og ønsker mer barnevernrettet og helserettet kunnskap for å spisse kompetansen sin rundt barns psykiske helse.

Tilbake til Øystein. Han har en mer utradisjonell utdanningsbakgrunn med bachelor i landbruksrettet miljøteknologi, og kombinerer det altså med en videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

– Det er fordi jeg jobber som miljøarbeider på Barnas stasjon i Hamar og ønsker å få mer faglig tyngde i jobben. Jeg har mye erfaring, men ser behovet for å få formalisert kompetansen slik at jeg blant annet kan jobbe for å få utvidet stillingen min på Barnas stasjon, forklarer han.

Kombinere utdanning og jobb

En forutsetning for å kunne gjøre som disse fire voksne studentene er at universiteter og høgskoler legger godt til rette for å kunne studere ved siden av jobb. Høgskolen i Innlandet har lang tradisjon for å tenke alternative og fleksible løsninger for nettopp å kunne tilby utdanninger til en voksen målgruppe.

– Utdanningen vi går på er et godt eksempel på hvordan det må gjøres for at slike som oss skal kunne kombinere full jobb med studiepoenggivende kompetanseheving, sier Veronica. Studiet er lagt opp med fire samlinger i halvåret, 2-3 dager hver gang og med egenstudier og oppgaveløsning via den digitale læringsplattformen Canvas mellom samlingene.

Men det er også en forutsetning at arbeidsgiverne forstår nytten av å legge til rette for at medarbeidere som ønsker det kan heve sin kompetanse.

– Det er stor forskjell blant studentene i hvordan arbeidsgiver har lagt til rette for oss. Min arbeidsgiver har sett nytten av dette og gir meg fri med lønn til å kunne delta på samlinger, og jeg får til og med stipend fra kommunen som dekker studieavgift, reiseutgifter og pensumbøker, sier Veronica. Andre studenter må betale alt selv og også ta permisjon uten lønn for å delta på samlingene. Ikke alle arbeidsgivere har muligheten til å være like fleksible som min, men generelt sett bør det være i alle instansers interesse at medarbeidere ønsker å øke sin formelle kompetanse underveis i en arbeidskarriere. Vi ønsker å gjøre en så god jobb som mulig, avslutter hun.

Les mer om Høgskolen i Innlandet og tilbudet innen etter- og videreutdanning myntet på studenter i jobb på www.inn.no

Av Frode Skår, kommunikasjon- og markedsdirektør, Høgskolen i Innlandet

Neste artikkel