Home » Karrieremuligheter » Til deg som skal gjøre karrierevalg
Karrieremuligheter

Til deg som skal gjøre karrierevalg

Foto: Getty Images

Lurer du på hva du skal bli? Hva du skal satse på? Hva du skal gjøre videre i karrieren din? Det er vanskelig å forutse hvilke jobber og karriereretninger som vinner i fremtidens arbeidsmarked.

Likevel er det mange som mener mye om hvilken kompetanse vi kommer til å trenge, og hvilke utdanninger og studier som bør prioriteres. Framskrivinger og spådommer har i ettertid ofte vist seg å være feil. Det finnes likevel noen gode råd til deg som ønsker å planlegge din egen karrierevei fremover.

Internasjonal kompetanse

I dag forholder norske virksomheter seg til internasjonale kunder, eiere, konkurrenter og samarbeidspartnere. Det er liten tvil om at internasjonal kompetanse kommer til å ha stor verdi i fremtidens arbeidsliv. Alle, som i disse dager skal gjøre valg som vil påvirke fremtidige karrieremuligheter, må være forberedt på at språkkunnskaper, kulturforståelse og internasjonal erfaring vil være konkurransefortrinn. Dette gjelder på tvers av bransjer og fagdisipliner, i privat næringsliv og i offentlig tjenesteproduksjon.

Teknologiske fremskritt

I 1894 advarte avisen The Times om at London by innen 50 år kom til å være dekket av et tre meter tykt lag med hestemøkk. Spådommen hadde en stor svakhet; den forutså ikke den teknologiske utviklingen. Innen 20 år var de fleste av byens 50 000 hester erstattet med biler.

I dag kan vi le av dette, men du som nå lurer på hvilket studium du skal velge må ta denne typen historier på alvor. Teknologiske fremskritt kommer til å endre alt. Digitalisering har allerede endret mye som vi kun for få år siden ikke kunne forestille oss. Teknologisk utvikling kommer til å fortsette å påvirke hvilke jobber som finnes, og hvordan arbeid utføres. Alle bransjer må ta høyde for radikale endringer. Det har liten hensikt å kjempe mot. Det du derimot kan gjøre, er å sørge for at du er godt rustet for å henge med i den raske utviklingen. Sørg for å skaffe deg digital kompetanse og bedre forståelse for anvendelse av teknologi, uansett hvilken utdanning, karriere eller bransje du sikter mot.

Solid fagkunnskap

Virksomheter som lykkes i fremtiden integrerer samfunnsansvar og bærekraft i alt de gjør. De velger å være en del av løsningen, ikke en del av problemet. Det handler om bærekraft og klima, om sosialt ansvar og mangfold. Kunnskap og bevissthet om dette vil være konkurransefortrinn i møte med mange arbeidsgivere. Du må ha med deg gode holdninger og verdier i tillegg til solid fagkunnskap.

Velg noe du brenner for

I disse dager er det mange som søker til høyere utdanning for første gang. Og det er mange som ser seg om etter nye muligheter i yrkeskarrieren. Både når det gjelder studievalg og karrierevalg er det viktigste rådet å velge noe du har interesse for, noe du brenner for.

Ved Handelshøyskolen BI, som ved andre høyskoler og universiteter, er vi svært opptatte av at studentene våre skal få en utdanning som er en solid grunnmur det kan bygges videre på gjennom hele yrkeslivet. Når du er ferdig med din første bachelor eller master skal du være relevant og bidra til innovasjon og utvikling gjennom 40-50 år i arbeidslivet. Faglig påfyll og videreutdanning kommer til å bli regelen. Du må forvente å måtte bruke tid på å holde deg oppdatert og sørge for at det du kan er relevant. Kanskje du til og med må omskolere deg. Dette vil gjelde for alle bransjer, i privat næringsliv og i offentlig sektor. Det blir helt sikkert flere runder tilbake til skolebenken.

Det finnes ingen sjekkliste for maksimering av studievalg og fremtidige karrieremuligheter. Dersom du legger vekt på det internasjonale, det digitale og det ansvarlige kan du imidlertid skaffe deg et lite konkurransefortrinn. Et fortrinn som kan bli avgjørende.

Av Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI

Neste artikkel