Home » Kvinner i yrkesfag » Drømmer om å bli førstemaskinist
Sponset

Amanda Kruse (18) er skipsmotormekanikerlærling ombord på ankerhåndteringsfartøyet Siem Opal som opererer i Nordsjøen. Amandas karrieremål er å videreutdanne seg til førstemaskinist. 

Etter ungdomsskolen valgte Amanda å ta teknologi- og industrifag på VG1, en fagretning som åpner mange muligheter for videre jobber innen tekniske fag.

– Jeg var veldig usikker på hva jeg skulle velge, men vi hadde et fag som het yrkesfaglig fordypning og da skjønte jeg at det var det maritime jeg ønsket å drive med, forteller Amanda.

Muligheten for en variert hverdag der man kommer borti mye forskjellig og å jobbe turnus var blant de tingene Amanda trodde hun ville like. En jobb til sjøs som kunne gi henne mulighet til å reise rundt i verden og se nye steder var også en viktig grunn for valget hennes.

Lærling i Siem Offshore

I juni startet Amanda lærlingtiden sin som skipsmotormekanikerlærling. Hun ønsket seg til nettopp Siem Offshore siden hun hadde vært utplassert i dette rederiet mens hun gikk VG2.

– Jeg trivdes godt i utplasseringsperioden, men måtte igjennom en søkeprosess og ansettelsesintervju som alle andre, og heldigvis fikk jeg en av de to ledige lærlingplassene, smiler hun.

Hun forteller at vanlig arbeidstid om bord er 12 timer, mens den er ti timer for lærlingene som jobber fra åtte om morgenen til seks om kvelden.

Foto: Håvard Lekanger Otneim

– På jobb følger jeg opp daglige og ukentlige rutiner og sjekklister. Vi følger også et oppsatt vedlikeholdsprogram og fikser det som ellers må gjøres i maskinrommet, forklarer hun.

– Arbeidshverdagen er fin med et veldig flott mannskap. Vi er 15-20 som jobber om bord, men det er bare meg og to til som er kvinner. Jeg har blitt tatt veldig godt imot og har ikke opplevd forskjellsbehandling på grunn av kjønn, selv om jeg syns det hadde vært hyggelig med flere kvinnelige kolleger. Ellers liker jeg turnusen med fire uker på jobb og fire uker fri. Da blir friperioden så lang at jeg gleder meg til å dra på jobb igjen, fortsetter hun.

Videre planer

Læretiden som skipsmotormekanikerlærling er to år, men Amanda ser allerede for seg hvordan fremtiden kan bli.

– Sannsynligvis vil jeg jobbe et par år på sjøen for å få enda mer praksis etter at jeg får fagbrevet sommeren 2025. Deretter regner jeg med å ta fagskolen sånn at jeg kan bli førstemaskinist om noen år.

– Jeg er veldig glad for at jeg valgte en yrkesfaglig utdanning, og synes nesten det er skuffende at ikke flere kvinner velger mannsdominerte yrker. Yrkesfag passer meg siden jeg synes det er lettere å lære ting i praksis enn å lese seg til kunnskap gjennom bøker, men jeg får også mer erfaring, kommer raskere ut i jobb og tjener penger mens jeg utdanner meg. Det åpner seg dessuten mange muligheter for meg om jeg vil ta en litt annen vei og kanskje bli matros, og jeg trenger jo ikke å bare velge offshore, men kan velge alle typer båter, avslutter hun.

Les mer om Siem Offshore

Av Tom Backe

Neste artikkel