Skip to main content
Home » Kvinner i yrkesfag » Valgte en karriere til sjøs
Sponset

Både Emilie Bauge Echholt (23) og Gunnhild Mjånes Larsen (32) har gjort karriere i Color Line. De omtaler rederiet som en fantastisk arbeidsplass, og har allerede rukket å arbeide der i flere år.

Emilie Bauge Echholt jobber som kokk om bord på Color Fantasy. Hun forteller at det egentlig var flere tilfeldigheter som gjorde at hun begynte å jobbe der.

– Det startet vel med at jeg var ganske sliten og lei på ungdomsskolen. Årsaken var at jeg syntes skolen var utfordrende fordi jeg sliter med dysleksi. Da jeg skulle videre etter ungdomsskolen visste jeg lite om hva som fantes av muligheter for videregående utdanning, bortsett fra allmennfag som ga studiekompetanse. Så deltok jeg på en yrkesmesse og fikk høre om restaurant- og matfag. Det var midt i blinken for meg, forklarer Emilie.

Hun søkte, kom inn og opplevde for første gang at skole var gøy. Da opplæringskontoret kom til skolen fortalte de om Color Line som læreplass, noe Emile fant interessant.

– Jeg søkte og fikk begynne i lære i 2018. To år etter fikk jeg fagbrevet som kokk, men jeg tok ytterligere ett år som lærling, for da fikk jeg også servitørfagbrevet, fortsetter hun.

Men mange rundt Emilie var fordomsfulle da hun valgte yrkesfag:

– Det virket som om de hadde en holdning om at yrkesfag velges av de som ikke kommer noen vei, men det er jo ikke sånn. Det er en fantastisk ordning og viktig at noen velger yrkesfag for at samfunnet skal gå rundt. Dessuten kan man videreutdanne seg. Selv har jeg akkurat begynt på restaurant- og kjøkkenledelse, det er et nettbasert studie som jeg skal ta ved siden av jobb.

Fra renholder til styrmann

Gunnhild Mjånes Larsen begynte i Color Line etter å ha tatt allmennfag og et års studium i reiseliv.

– Jeg startet i forpleiningsavdelingen og jobbet med renhold. Jeg fant raskt ut at jeg trivdes veldig godt på sjøen. Derfor bestemte jeg meg for å ta videreutdanning for å bli styrmann. I 2017 var jeg ferdig med en treårig bachelor i nautikk, som er den kjønnsnøytrale betegnelsen på styrmannsskolen, og deretter fulgte et år som kadett. Kadettiden kan på mange måter betegnes som lærlingtid på høgskolenivå, forteller Gunnhild.

Hun var først to måneder i Color Line, deretter fulgte et år i rederiet Oddfjell for å komme ut og se litt mer av verden, men i 2018 var hun tilbake i Color Line igjen. Denne gang som styrmann.

ER DU VÅR NYE KOLLEGA?

Bli en del av vårt fantastiske team

En fantastisk arbeidsplass

– Den viktigste grunnen til at jeg kom tilbake til Color Line, er at det er en fantastisk arbeidsplass, sier Gunnhild.

– Siden jeg er ganske sosial, så liker jeg godt at det er mange mennesker rundt meg, og det er det her hvor vi til enhver tid har et mannskap på 250 til 280 personer om bord. Det er alltid noe nytt som skjer hver dag, og vi har et godt arbeidsmiljø der du blir ivaretatt uansett hvem du er, hvilken legning du har, og om du er dame eller mann har ingenting å si, tilføyer hun.

Emilie trives også godt:

– Samholdet er fantastisk og det er mange dyktige, erfarne og kunnskapsrike mennesker som ønsker at alle rundt seg også skal lykkes og bli flinke jobben sin. Dessuten er jeg jo mer sammen med arbeidskollegaene mine når jeg er på jobb enn jeg noen gang er med familien min hjemme, så på mange måter har jeg også fått en familie om bord. Derfor har jeg ikke sett noen grunn til å se etter noe annet, men rett og slett bare blitt her, smiler Emilie.

Kvinner til sjøs

Gunnhild forteller at hun blir godt ivaretatt som kvinne om bord.

– Jeg må gjøre akkurat den samme jobben som alle andre. Jeg blir stilt de samme kravene til, og jeg blir aldri satt til spesielle oppgaver fordi jeg er kvinne. I Color Line oppfordres kvinner til å søke og de er flinke til å ta inn kvinner. Faktisk har vi kvinner i alle avdelinger, også i maskin og innen teknisk. Mine ledere sier for eksempel at det alltid bør være en kvinne på hvert skift, for arbeidsmiljøet blir rett og slett bedre av det. Det tror jeg stemmer, avslutter hun.

I Color Line AS er vi opptatt av å ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø – både på land og om bord i skipene. Les mer om det å jobbe i Color Line på colorline.no

Av Tom Backe

Next article