Home » Utdanning og jobb for fremtiden » Lærer grønne fag med VR-teknologi
Sponset

Bruk av VR-teknologi gir nye muligheter i undervisningen ved Norges grønne fagskole – Vea. Nå skal blomsterdekoratører og hageplanleggere ta i bruk VR som kreativt visualiseringsverktøy. 

Interessen for å jobbe i og med naturen og naturmaterialer er i tiden, og dette merkes godt ved Norges grønne fagskole – Vea. I år startet 279 nye studenter på skolen, noe som er 80 flere enn forrige skoleår. 

– Dette viser at Vea er en høyaktuell skole med ettertraktede utdanningstilbud. Flere og flere ønsker seg grønn yrkesfaglig kompetanse på fagskolenivå, sier utviklingsansvarlig ved Vea, Anne Stine Solberg. 

Skolen har fagområdeakkreditering innen grønne design- og miljøfag, utvikler skreddersydde kurs i samarbeid med fagmiljøene og har videregående kurs for voksne innen gartner- og blomsterdekoratørfag.

VR-app

Nye teknologi gir nye muligheter innen utdanning – også for studenter som ser for seg en karrierevei innen grønne yrkesfag. Det nyeste tilskuddet på Vea er bruken av VR-teknologi.

– Vi ble først oppmerksomme på kraften av virtuell virkelighet gjennom vårt medlemskap i VRINN-klyngen i Innlandet. Vi så et stort potensial i denne teknologien både faglig og pedagogisk, og søkte derfor utviklingsmidler gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), sier Solberg. 

Skolen fikk støtte til å utvikle en egen VR-applikasjon, og i samarbeid med Making View på Hamar gikk arbeidet i gang høsten 2020.

– Vi står nå med en 1.0-versjon som vi er veldig fornøyde med. Den er tilpasset blomsterdekoratører og hageplanleggere, som begge jobber i rom med planter og blomster, sier hun.

Sparer tid og penger

Ved hjelp av VR-briller og VR-applikasjonen kan studentene teste ut forskjellige komposisjonsprinsipper og skape ulike uttrykk raskt.

– Det å jobbe med VR er inspirerende og morsomt. Det gir viktig variasjon i de kreative prosessene og i undervisningen generelt. I tillegg sparer vi både tid og penger, sier hun. 

Studentene får viktig mengdetrening fordi de kan beplante og dekorere et virtuelt rom på få minutter.

– Dette gir nye muligheter for å simulere tredimensjonale løsninger på kort tid. Denne effektiviteten er kjærkommen i begge bransjene det her er snakk om. Tradisjonelt visualiserer studentene og yrkesutøverne dette på papiret, i fysisk skalerte 3D-modeller eller i digitale tegneprogram, sier hun.

Altoppslukende opplevelse

Gjennom bruken av VR vil studentene utvikle fremtidsrettet, digital kompetanse. 

– Kanskje blir dette en del av yrkesutøvelsen på sikt, hvor de bruker VR-briller som verktøy for å formidle en idé eller løsning til en kunde. Dette er teknologi som allerede brukes av utenlandske aktører, og vi tror dette må komme til Norge for å gjøre bransjene mer konkurransedyktige, sier Solberg.

Opplæringen av lærerne er i gang, og snart er det klart for å la studentene ta applikasjonen i bruk.

– De som har prøvd den er imponert over hvor altoppslukende opplevelsen er. Det oppleves som å stå inne i kirkerommet eller hagerommet når man bruker VR-brillene, og kartoteket er innholdsrikt med nesten 100 objekter. Man kan velge mellom snittblomster, snittgrønt, stauder, trær, busker, sommerblomster, ulike potter og urner, sier hun.

Skal videreutvikles

Mulighetene fremover blir enda større, for Vea er i gang med videreutvikling av 1.0-versjonen. Skolen har fått tilsagn om ytterligere midler fra DIKU i 2021 og skal i gang med utviklingen av en 2.0-versjon.

– Nye elementer skal integreres slik at ytterligere to fagskoleutdanninger og yrkesfelt kan dra nytte av applikasjonen. Dette gjelder i denne omgang utdanningene Planteinstallasjoner i innerom og Grønn helse, som også omhandler bruken av planter i rom, sier hun, og legger til at de er imponert over hvor bra teknologien er. 

– Det taktile i selve yrkesutøvelsen blir jo aldri det samme i VR som i virkeligheten, og materialfølelsen, bruken av verktøy og utøvelse av spesielle teknikker må fortsatt læres på tradisjonell måte. Den virtuelle virkeligheten er imidlertid et veldig godt verktøy for visualisering og simulering i kreative prosesser og kommunikasjonen med kundene, sier hun.

Av Katrine Andreassen

Neste artikkel