Skip to main content
Home » Utdanning og jobb for fremtiden » Master med lønn – er det mulig?
Sponset

Ta en mastergrad samtidig som du får lønn! Gjennom industri- og næringsmaster-studiene ved USN vil du vokse inn i rollen som profesjonell gjennom å studere 50 prosent og jobbe 50 prosent. USN har mer enn 140 bedriftspartnere (2021) som er interessert i å ansette våre studenter.

Industrimaster-modellen er utviklet på USN, og kvalitetssikret gjennom mange år. Den sikrer deg jobb i en bedrift mens du studerer. Dermed får du uvurderlig erfaring, inntekt og et nettverk som vil være der når du er ferdig med studiet. Du blir rustet til å møte industriens/næringens behov. Tar kunnskap fra studiet til jobb – og motsatt!

Industrimasterordningen ved USN innebærer at studenten jobber i en relevant bedrift halvparten av tiden, og studerer den andre halvdelen – og er en treårig kontrakt mellom USN, studenten og bedriften. Når de tre årene er omme, kan du skilte både med mastergrad, tre års relevant arbeidserfaring og langt mindre studielån enn en gjennomsnittsstudent.

USN har opptak til flere nærings- og industrimastere

For deg med ingeniørbakgrunn:

For deg med optometriutdanning:

  • Optometri og synsvitenskap

For deg med økonomibakgrunn:

  • Regnskap og revisjon

Hvem kan søke industrimaster?

USN tilbyr industrimastere for ingeniører, optikere, for deg som vil jobbe med regnskap og revisjon. Om du ønsker å søke, sjekk studietilbudene, eller nesten rettere sagt jobbtilbudene nedenfor: www.usn.no/indak.

Hvordan kan du søke nærings- og industrimaster?

Først søker du deg inn på bakgrunn av faglige opptakskravet og et motivasjonsbrev. Søkere som fyller opptakskravet blir så plukket ut til intervju med våre samarbeidsbedrifter. Deretter blir du kalt inn til intervjuer, hvor våre samarbeidspartnere, bedriftene, plukker ut den eller de søkerne som har mest egnet faglig kompetanse og tanker om et masterprosjekt som kan være nyttig for deres bedrift.

Det er også mulighet å bringe inn i programmene egen bedrift, så langt den er relevant for studiet og du har en avtale om en 50 prosent stilling.

Industri- og næringsmaster program

– Erfaringsbasert læring
– 3-års midlertidig arbeidsavtale
– Lønn gjennom studiet
– Minimum 50 prosent arbeid
– Arbeidserfaring
– Reflective Practices
– Nettverk
– Muligheten til å løse virkelig utfordringer i bedriften og diskutere dette i klassen og med faglærer

Les mer her!

Tekst: USN

Next article