Skip to main content
Home » Velg fagutdanning » Byggenæringen trenger deg!
Velg fagutdanning

Byggenæringen trenger deg!

Jørgen Leegaard, Direktør samfunnspolitikk BNL. Foto: NHO

Byggenæringen (bygg, anlegg og eiendom) er Norges største fastlands- og distriktsnæring. Den omsetter årlig for over 500 miliarder kroner i utførende del med til sammen ca. 350.000 sysselsatte i bygd og by. Næringen er en viktig motor for landets utvikling, det grønne skiftet, arbeidsplasser og skatteinntekter. 

Byggenæringen er et viktig distriktspolitisk verktøy, og en viktig næringsmessig bærebjelke i små og mellomstore kommuner landet rundt. Den bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping og hindrer fraflytting, samtidig som næringens bidrag og kompetanse er helt sentrale for at Norge skal nå sine klimamål.

I Framtidsbarometer for 2021 fra Byggenæringens Landsforening svarer 85 prosent av bedriftene at deres sterkeste konkurransefortrinn er kompetanse. BNL er opptatt av at ungdom som skal velge utdanningsvei vet at i bygg- og anleggsnæringen er det store muligheter for jobb og karriere. Årlig avlegges ca. 5000 fag-/svenneprøver innenfor byggenæringen. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet var bygg- og anleggsteknikk i 2021 det yrkesfaglige programmet der flest fikk læreplass. Det var også det yrkesfaglige programmet der flest var i jobb etter endt utdanning.

Rom for alle

Veldig gøy er det også å se at andelen jenter som søker seg til byggenæringen øker. Vår næring ønsker å rekruttere talenter fra hele befolkningen og byggeplasser med begge kjønn bidrar til et godt arbeidsmiljø. I næringen er det rom for alle. De som liker å sitte på et kontor og beregne ting, de som liker å jobbe fysisk med å skape noe inne eller ute, og de som liker en kombinasjon av disse to. Sammen skaper man varige verdier

Foreldre er viktige rådgivere i barns utdanningsvalg. Så særlig til dere foreldre vil vi si at et fagbrev i byggenæringen gir mange muligheter innenfor de enkelte fagene, og til videre utdanning dersom man ønsker det. Det er en meget stor fordel med praktisk erfaring om man for eksempel ønsker å bli ingeniør. Det er et vel av tilbud innenfor høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskole), eller annen høyere utdanning.

En fremtidsrettet næring

Fremtidens byggenæring er bærekraftig, grønn og seriøs. Næringens samfunnsoppdrag er å bygge det moderne Norge og ta vare på det vi har. Bygg- og anleggsnæringen sysselsetter i dag fagarbeidere som både er teoretisk og praktisk dyktige, og slik vil behovet også være i framtiden. Dette er det viktig at karriereveiledere, rådgivere og foreldre som gir barna råd om utdanningsvalg kjenner til. Den som ønsker å være en del av en fremtidsrettet næring og har som mål om å bidra til det grønne skiftet bør søke seg jobb i bygg- og anleggsnæringen. Der venter det gode jobber og spennende karrieremuligheter.

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge.
Les mer på bnl.no.

Tekst: Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening – BNL

Next article