Skip to main content
Home » Velg fagutdanning » En trygg jobb som yrkessjåfør i Posten og Bring
Sponset

I Posten og Bring har de jobbet mye med å utvikle smarte løsninger, gode rutiner og et godt system for sikkerhet slik at hverdagen som yrkessjåfør skal bli så bra som mulig.

I transportbransjen var, og er, det ofte slik at sjåfører «eier» sine egne biler og ofte bor i bilen for å sikre god nok økonomi. Sånn er det ikke i Posten, der bruker sjåførene Postens materiell og hver bil bemannes med flere skift per døgn for å få til en lønnsom transport.

– Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å legge til rette turnusplanen mest mulig i tråd med arbeidstakernes preferanser slik at ønsker i størst mulig grad kan oppfylles. Vi spør den enkelte sjåfør om hva som er viktig for dem, og søker å lage en forutsigbarhet for våre medarbeidere. På den måten legger vi til rette for livet utenfor jobb også, sier Anja Fjellheim som er HR-sjef i Posten Bring Bildrift AS.

Anja Fjellheim

HR-sjef Posten Bring Bildrift AS

En av sjåførene som kjører for Posten er 25 år gamle Sissel Heia som begynte som sommervikar i Posten i 2016. Hun tok førerkort på tung bil i Sverige og skal avlegge fagprøve som yrkessjåfør etter jul:

– Jeg trives godt, har gode kolleger og nok å gjøre. For tiden kjører jeg ganske mye på natten, og det er ok siden jeg er i en ganske fri livssituasjon for tiden og egentlig kan jobbe når som helst. Det er veldig fleksibelt den andre veien også, så hvis jeg skal et eller annet, er det lett å bytte vakter, sier hun.  

Byttekjøring istedenfor overnatting

Et av grepene som bidrar til at flere sjåfører kan sove i sin egen seng og slipper å sove borte er byttekjøring. Hvis en transport skal fra Oslo til Trondheim og en annen fra Trondheim til Oslo, så møtes bilene halvveis, containere byttes og sjåførene returnerer tilbake igjen til sin egen by og slipper dermed å overnatte borte.

Sikkerhet i førersetet

– Vi er også svært opptatt av sikkerheten, for oss er det det aller viktigste, sier Anja Fjellheim.

Bilparken tilstrebes å være av nyere modell, og vi går også foran i det grønne skiftet med stort fokus på fossilfrie alternativ. Sjåførene sjekker alltid bilene før hver tur, de ansatte kurses i lastsikring, og skulle det oppstå en ulykke med personskade blir ulykkene alltid gransket av personell som er sertifisert for det.

– Den daglige kontrollen som jeg tar før hver tur innebærer at jeg sjekker lys, dekk, olje, kjølevæske og slike ting. Skulle noe være galt, så har vi et eget lite verksted som kan gjøre mindre reparasjoner hvis det er behov for det, sier Sissel Heia.

Flere unge kvinner med på laget

Kvinneandelen øker og stadig flere kvinner velger nå å bli yrkessjåfører i Posten og Bring.

– Holdningene har nok endret seg og kvinner får naturlig innpass hos oss, noe som er veldig bra for arbeidsmiljøet. Dessuten er det ikke like viktig med ren fysisk styrke som det var tidligere, siden vi har bedre verktøy nå med utstyr som løftelemmer og jekketraller, sier Fjellheim.

– Jeg ble tatt godt imot da jeg startet i Posten og syns at jobben er bra. Vi får det vi trenger og skulle noe være feil, så løses det raskt. Dessuten er dette en trygg jobb der jeg kan jobbe selvstendig. I tillegg liker jeg å jobbe til litt forskjellige tider på døgnet så selve livsstilen som yrkessjåfør passer meg også bra, avslutter Sissel Heia.

Yrkessjåfør i Posten og Bring

Vi har i dag over 900 lastebiler og 2700 varebiler i Norge – vil du sitte bak rattet på en av dem? Som yrkessjåfør hos oss er mulighetene mange.

Av Tom Backe

Next article