Home » Velg fagutdanning » Grønn fagskole for fremtidens jobbmarked
Sponset

Stadig flere bransjer etterspør grønn kompetanse. Grønne studier er mer relevante enn noen sinne. Nå er det store muligheter for den som ønsker å være med å planlegge og påvirke et grønnere og mer bærekraftig Norge.

Ved Mjøsas bredder, nærmere bestemt i Ringsaker kommune, ligger Norges grønne fagskole – Vea. Med mer ekstremvær og hyppige endringer i klimaet, vil grønne fag være mer sentralt i fremtiden. Bærekraft er et sentralt tema i samtlige studier på Vea.

– Her finnes både faglig kompetanse og studier som ingen andre tilbyr. Vi vil aller helst ligge et hestehode foran. Er man «fremme i skoa», og litt nytenkende, er det store muligheter med grønn kompetanse. Det merker vi også på økende søkertilgang, sier Grethe Bøhn Busterud, markedsansvarlig ved Vea.

Sirkulær disponering av vann

Fremtidsrettet er absolutt en dekkende beskrivelse for den nye linjen, «Sirkulær disponering av vann». Studiet er svært relevant for å håndtere vann fra nedbør og gjenbruk av vann fra husholdningene.

– I arbeidslivet møtes anleggsgartneren, anleggsmaskinfører og anleggsrørleggeren på samme byggeplass. Da er det viktig å ha innsikt i hverandres fagfelt og sammen utnytte vannet vårt på best mulig måte, sier Busterud.

Levende interiør

Fagskolestudiet «Planteinnstallasjoner i innerom», er et annet alternativ. Her får studentene spesialkompetanse i innredning av og med grønne, tropiske planter.

– Dette er et nytt og unikt studium i Norden. Grønne miljøer skaper trivsel og harmoni i både offentlige rom og private sammenhenger. Å forskjønne områder rundt oss, vet vi skaper trivsel og bedre helse, sier Busterud.

Norges grønne fagskole – Vea

– Norges eneste fagskole med grønne fagområder
– Ca 200 studieplasser
– I overkant av 30 ansatte
– Tilbyr studier på både fagskole- og videregående nivå, innen anleggsgartner-, gartner- og blomsterdekoratørfag.

Les mer på www.vea-fs.no

Følgende studier tilbys på Norges grønne fagskole – Vea

•    Interiør – gjenbruk og redesign
•    Planteinstallasjoner i innerom
•    Botanisk design og ledelse
•    Ledelse i maskinentreprenørfaget
•    Anleggsledelse
•    Gartner med antikvarisk kompetanse
•    Grøntanleggsforvaltning, inkl. bl.a. hageplanlegging
•    Grøntanleggslære med LOD
•     Sirkulær disponering av vann
•    Anleggsgartnertekniker
•    Grønn helse
•    Eksperimentell utrykk med plantemateriale

Les mer på www.vea-fs.no

Av Marte Frimand

Neste artikkel